Ufuk2020 Programı Değerlendirme Toplantıları Yapıldı

-A +A

Dünyanın en büyük bütçeli Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Ufuk2020’den ülkemizin en etkin ve en verimli şekilde yararlanabilmesi yönünde yapılacak çalışmaları ele almak için TÜBİTAK’ta 4 Mart 2019 tarihinde “Başarılı Araştırmacılar ve Kuruluşlar Çalıştayı”, 5 Mart 2019 tarihinde de, “Ufuk2020 İzleme ve Yönlendirme Kurulu” ile “Danışma Kurulu Toplantıları” düzenlendi.

46 kurum-kuruluştan 102 başarılı Ufuk2020 katılımcısı ile gerçekleştirilen “Başarılı Araştırmacılar ve Kuruluşlar Çalıştayı”nın açılış konuşması, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından gerçekleştirildi. Sayın Kaymakcı konuşmasında, Ülkemizin AB ile olan ilişkilerine de değinerek Ufuk2020 Programı ve Ufuk2020’yi takiben 120 milyar Avro bütçe ile 2021-2027 yılları arasında yürütülmesi planlanan Ufuk Avrupa Programı’na katılımımızın önemini vurguladı.

Sayın Kaymakcı’nın ardından söz alan TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, ülkemizin Ar-Ge ve İnovasyon harcamaları ile bu kapsamda istihdam edilen insan kaynağının sektörel dağılımı hakkındaki verileri paylaştıktan sonra, TÜBİTAK’ın yeni destek program yapısı ve bu programlar ile Ufuk2020 arasındaki etkileşimlerin de aktarıldığı kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mandal, sunumunda TÜBİTAK 2019-2020 Çağrı Planı hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Başarılı Araştırmacılar ve Kuruluşlar Çalıştayı, TÜBİTAK Başkanımızın sunumu sonrasında; Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), KOBİ Aracı ve Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC), Marie Skłodowska Curie ve Tematik Alanlar olmak üzere dört başlıkta gerçekleşen eş zamanlı beş çalıştayla devam etti. Eş zamanlı çalıştaylarda katılımcılar temel olarak, Türkiye’nin Ufuk2020 Programı performansının artırılmasına yönelik faaliyetler ile Türkiye Araştırma Alanı aktörlerinin Ufuk2020 Programı’ndaki ihtiyaçları, katılımda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş ve önerilerini paylaştılar.

Beş ayrı çalıştayın sonuçlarının bu şekilde katılımcılara aktarılmasının ardından kapanış ve değerlendirme konuşması, TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından yapıldı. Çalıştaya katılan katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Mandal, ortaya çıkan sonuçların TÜBİTAK tarafından dikkatli bir şekilde analiz edileceğini, kurum-dışı paydaşlar ve karar vericiler ile işbirliği halinde gerekli iyileştirmelerin sağlanacağını belirtti.

AB Ufuk2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Danışma Kurulu Toplantılarında Ülkemizin Programa Ulusal Katılım Performansının Artırılmasına Yönelik Görüş ve Öneriler Alındı

5 Mart 2019 tarihinde düzenlenen Ufuk2020 İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Danışma Kurulu toplantılarında ise Türkiye’nin Program’daki performansının artırılmasına ilişkin strateji ve hedeflerle ilgili olarak katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri alındı. Ufuk2020 İzleme ve Yönlendirme ile Danışma kurullarının ulusal katılım performansımızı artırmak adına ortaya koyduğu görüş ve önerilerin önemli bir işlevi olduğu değerlendirilerek, katılımcı kurum ve kuruluşların katkıları ile ulusal koordinasyon sürecinin güçlendirilmesine karar verildi. Toplantıda öne çıkan bir diğer husus ise yurtdışında ağ oluşturma, duyuru ve mentorluk gibi alanlardaki başarılı uygulamaların incelenmesi ve paydaş kurumlarla paylaşılması oldu. Ayrıca bu çalışmaların ülkemizin yurtdışında daha etkin mekanizmalar ile tanıtılması sayesinde daha büyük etki yaratacağı hususunda fikir birliği oluştu.
 

07.03.2019