TÜBİTAK’tan Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalıştayı

-A +A

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın ev sahipliğinde, TÜBİTAK’ta, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde sosyal ve beşeri bilimler alanında faaliyet gösteren akademisyenlerin katılımıyla, “Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalıştayı” düzenlendi. TÜBİTAK’ın önümüzdeki döneme ilişkin faaliyetlerini planlama aşamasında, “Birlikte Geliştirmek ve Birlikte Başarmak Yaklaşımı” ile sosyal ve beşeri bilimler alanında bilim insanlarımızın görüş ve katkılarını almak amacıyla düzenlenen Çalıştay’ın açılış konuşmasını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinin bilim ve teknoloji politikalarının sosyal ve beşeri bilimlerle zenginleştirildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Mandal, Çalıştay’dan çıkan sonuçların TÜBİTAK’ı sosyal ve beşeri bilimler politikalarını yeniden değerlendirmeye yöneltmesini beklediğini bildirdi. Prof. Dr. Mandal, açılış konuşmasının ardından bir sunum yaptı. Prof. Dr. Mandal, Ar-Ge yoğunluğunda yüzde 69 oranında artış olduğunu, Ar-Ge harcamalarının sektörel dağılımında üniversitelerin payının yüzde 36; özel sektörün payının yüzde 54 olduğunu belirtti. Toplam tam zamanlı eşdeğer araştırmacı sayısı, bilimsel yayın sayısı, PCT patent başvuru sayısındaki artışa değinen Prof. Dr. Mandal, Türkiye’de akademide nitelikli bilgi çıktısının istenilen düzeyde olmadığını söyledi. Dünya ortalamasıyla değerlendirildiğinde, Türkiye’de yapılan yayınların kalitesinin son çeyrekte arttığını ifade eden Prof. Dr. Mandal, bununla ilgili TÜBİTAK tarafından epeyce çalışma yapıldığını, 2019’dan itibaren de Ulusal Bilimsel Yayınları Teşvik Programı kapsamındaki destek programlarında radikal değişiklikler olacağını bildirdi.

Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK destek programlarının ARDEB, TEYDEB, BİDEB ve BİTO olmak üzere dört ana eksende toplandığını anlattı. Bu dört ana eksen kapsamında 2017 yılında aktarılan toplam 1.6 milyar TL desteğin yüzde 57’sinin ARDEB desteklerinde kullanıldığını bildirdi. "Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında TÜBİTAK’ın Ar-Ge desteklerine özel olarak bakıldığında, 2008-2017 yılları arasında, toplam Ar-Ge desteklerimiz içinde desteklenen proje sayısı oranı yüzde 9; ARDEB’den desteklenen projelerimizin içindeki bütçe oranı da yüzde 6’larda. SOBAG olarak değerlendirdiğimizde en fazla projemiz eğitim alanında. Daha sonra iktisat, işletme alanları geliyor. Bu şekilde, bize 10 yıllık zaman diliminde gelen 9 bine yakın proje var. Bunun içerisinde 1225 proje desteklenmiş durumda; destek oranımız yüzde 14."

“Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Öncelikli Alan Destek Programı Çağrılarına 2015’de Çıkılmaya Başlandı”

Türkiye’nin artık kapasite oluşturmanın ötesinde ihtiyaç ve sonuç odaklı bir sürece geçmesinin gündemde olduğunu belirten TÜBİTAK Başkanı, bu doğrultuda da 1003 Proje Destek Programı ve 1511 Sanayi Destek Programının olduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Mandal, 1003 Destek Programı kapsamında diğer alanlarda 2011-2012 yılında başlayan öncelikli alan destek program çağrılarına, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında 2015 yılından itibaren çıkılmaya başlandığını söyledi.

“Sosyal ve Beşeri Bilimlerin İçinde Olmadığı Bir Bilim Politikası Mümkün Değil”

Sosyal ve Beşeri Bilimlerin, TÜBİTAK’ın geliştirilmesi gereken öncelikli alanları arasında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mandal, “Sosyal ve beşeri bilimlerin içinde olmadığı temel, mühendislik ve sağlık bilimleri politikasının olması mümkün değil. Bu nedenle sosyal ve beşeri bilimlerin diğer alanlarla entegrasyonu ve bu kapsamda TÜBİTAK destek programlarımızın geliştirilmesi konusunda sizlerden katkı bekliyoruz” dedi.

Prof. Dr. Mandal’ın sunumunun ardından Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalıştayı iki ayrı oturum halinde gerçekleştirildi. İlk oturumda TÜBİTAK’ın mevcut destek ve hizmetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, ikinci oturumda sosyal ve beşeri bilimlerde gelecekte ön plana çıkacak kritik alanlar ve Sosyal ve Beşeri Bilimlerin diğer bilim dalları ile etkileşim alanları görüşüldü.

Oturumların ardından ön plana çıkan ve görüş birliğine varılan öneriler sunuldu. Prof. Dr. Hasan Mandal, “Gelen önerilerin hepsi çok değerli ve TÜBİTAK’ın gelecek planlamaları açısından çok katkı sağlayacak” dedi.


Toplantıda oluşan öneriler listesinin özetine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

28.07.2018