TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Değerlendirildi

-A +A

Üniversitelerde yenilikçiliğin ve girişimciliğin tetiklenmesi amacıyla, 2012 yılından bu yana, her yıl düzenli olarak açıklanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katıldığı, toplantıda daha çıktı odaklı bir endeks olması yönünde gösterge seti ve metodolojisi açısından değerlendirmeye alındı.

Toplantının açılış konuşmasında TÜİK tarafından 28 Kasım 2018 tarihinde 2017 yılı değerleri açıklanan Ar-Ge istatistikleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Özellikle Ar-Ge harcamalarının sektörel dağılımı incelendiğinde en büyük artışın ve payın ülke politikalarıyla uyumlu bir şekilde özel sektör Ar-Ge harcamalarında yaşandığını bildirdi. Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge insan kaynağındaki ciddi artışa dikkat çeken Prof. Dr. Mandal, Ar-Ge personel sayısının sektörel dağılımı incelendiğinde de özel sektör Ar-Ge harcamasındaki artışla paralel şekilde insan kaynağındaki en büyük artışın ve payın özel sektör Ar-Ge personelinde olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Mandal’ın açılış konuşmasının ardından, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı tarafından çıktı ve şeffaflık odaklı ve aynı zamanda farklı üniversite tiplerini kapsamına yönelik olarak Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi çalışmasının metodolojisi ve gösterge seti kapsamında öngörülen güncellemelere ilişkin katılımcılara bilgi sunuldu, görüş, öneri ve değerlendirmeleri alındı.

01.12.2018