TÜBİTAK’ın 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Masaya Yatırıldı

-A +A

Araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik alan araştırma altyapılarının, kritik teknoloji alanlarında geliştirilen teknolojilerin özel sektöre etkin bir biçimde aktarılmasına izin verecek şekilde başta 5746 sayılı kanun kapsamındaki özel sektör Ar-Ge merkezleri olmak üzere diğer üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ile stratejik iş birlikleri yaparak ihtisaslaşmalarını sağlayacak 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı ile ilgili istişare toplantısı yapıldı. Anılan toplantıya, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK tarafından belirlenen 10 Asil ve 5 Aday Araştırma Üniversitelerinin Rektör/Rektör Yardımcıları ile YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Aydın, Kalkınma Bakanlığı Daire Başkanı Emre İlyas katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, toplantıyı açış konuşmasında, “nitelikli bilgi ve nitelikli insan” üzerine özellikle vurgu yaparak, bu konulardaki ihtiyacı gidermeyi ülkemizi geleceğe taşıyacak anahtar kavramlar olarak gördüğünü dile getirdi. 2023’e doğru TÜBİTAK bünyesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen öncelikli sektörlere katkı verecek şekilde bu iki ana eksen üzerine odaklanılacağını, “Yeni TÜBİTAK”ın bu kapsamda “ihtisas alanlı program yönetimi”ne geçiş yaparak kurumsal olarak da gelişeceğini belirtti. Ayrıca, temel araştırma, teknoloji geliştirme ve ticarileşme zincirinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğine vurgu yaparak, ancak süreci bütünleşik yönettiğimiz zaman girdi esaslı yaklaşımdan çıktı esaslı yaklaşıma doğru dönüşmüş olacağımızı ifade etti. Bu toplantıda katılımcılar ile istişare edilecek 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programının bu amaca hizmet edecek destek programlarından biri olarak tasarlandığını ekledi.

Prof. Dr. Mandal, 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programıyla ne yapılmak istendiğini şu sözlerle açıkladı: “Biz girdi odaklı sistemden çıktı odaklı sisteme geçiş için ne yapacağız, gelecek dönem stratejimizin iki ana unsuru var. Teknoloji hazırlık seviyesi 3 ile 6 arası olan süreçlerde biz üniversitelerimizin araştırma altyapılarını teknoloji hazırlık seviyesinde 6 ile 9 arasındaki olan süreçte ise daha fazla firmaları sürecin merkezinde görmek istiyoruz. Ama her iki yaklaşımda da, hem hazırlık seviyesi 3-6 arasında olsun hem 6-9 arasında olsun, oluşacak işbirliği yapılarına platformlar olarak bakıyoruz. Yani odak sektörlerde yüksek katma değerli ürünlerin oluşmasına zemin hazırlayacak ve birbirlerini bütünleyen yapılar olarak görüyoruz. 1004 destek programı kapsamında hedefimiz teknoloji hazırlık seviyesi 3-6 arasında ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarının araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik alan araştırma altyapıları liderliğinde ama mutlaka özel sektör Ar-Ge merkezleri ve yine bu alanlarda yetkin diğer üniversitelerimiz ve kamu araştırma merkezlerimiz ile işbirliği içinde oluşturulması ve desteklenmesidir.”

Prof. Dr. Mandal’ın açılış konuşmasının ardından TÜBİTAK KAMAG Grup Koordinatörü Mustafa Ay, 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumun ardından katılımcılar revize edilen 1004 destek programı ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiler.

14.04.2018