TÜBİTAK İle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

-A +A

Ülkemizin tarım, hayvancılık ve gıda sektöründe ihtiyacı olan teknoloji tabanlı yerli ve milli çözümler, TÜBİTAK ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasındaki iş birliği çerçevesinde geliştirilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi. Ülkemizin tarım, hayvancılık ve gıda sektöründe ihtiyacı olan milli çözümlerin üretilmesi, tarımsal ürünlerin arz-talep zincirinin yönetilmesi ve tarım kooperatifçiliğinin bilişim altyapısının geliştirilmesi hedeflenen protokol ile ulusal stratejik hedef ve politikalarımız doğrultusunda belirlenen önceliklerle uyumlu Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve yürütülmesine yönelik iş birliği yapılacak.

TÜBİTAK Feza Gürsey konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal bugün gelinen aşamanın bir ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, TÜBİTAK’ın fonlayıcı bir kuruluş olmasına rağmen yakın zamanda birçok iş birliği modeli geliştirdiğini ve ilgili paydaşlarla bir araya geldiğine dikkat çekti. Ülkemizde güçlük olarak ortaya çıkan konuların fırsata çevrilebilir olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine bu konudaki destekleri için teşekkürlerini sundu. Prof. Mandal, gıda güvenliğinin dünyada önemli çalışma alanlarından biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; “Dünyada kaliteli ve güvenilir gıda yarışı noktasında değişik değerlendirmeler var. Ülkemiz bu değerlendirmelere göre 48'inci sırada yer alıyor. İlk 10 ülkeyi incelediğimizde gıda güvenliğinin gelişmişliğin de önemli bir göstergesi olduğunu görüyoruz. Bu anlamda, gıda alanındaki iş birliğimizin gerçekleşmesi ve bunun eyleme dönüşmesi kritik ve zorunlu durumda.” Prof. Mandal, Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde dünya çapında yaşanan değişimlerden bahsederek en önemli süreç değişikliklerinden birinin artık iş birliği modelinin birlikte iş yapabilme modeline dönüşmesi olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Mandal, iş birliğinin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilik temelinde yürütülmesi gerektiğine işaret ederek, paydaşların sürecin başından itibaren aktif katılımının önemini vurguladı. Başkanımız, hafta başında Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında gerçekleştirilen lansman toplantısından bahsederek kısa ve orta vadede kışlık sebze yetiştiriciliğinde 5 sebze için yerli tohum oranının %30’a, uzun vadede ise bu oranı %50’ye çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti.

Prof. Dr. Hasan Mandal: “Bizim nitelikli insana ve etki odaklı bilgiye ihtiyacımız var”

Prof. Dr. Hasan Mandal,  Ülkemizin tarım, hayvancılık ve gıda sektöründe ihtiyacı olan milli çözümleri üretilmesi, tarımsal ürünlerin arz-talep zincirinin yönetilmesi ve dijital dönüşüm süreçleri konusunda TÜBİTAK’ın hem proje destekleri alanındaki yetkinliği hem de araştırma süreçlerinde kritik teknolojiler konusundaki yetkinliği ile katkı vermeyi hedeflediğini vurguladı. Prof. Dr. Mandal, tarım ve gıda sektörünün; 11’inci Kalkınma Planında, Ülkemizin 2023 yılı hedeflerinde oldukça önemli bir noktada olduğunu belirtti. TÜBİTAK olarak geçmişte araştırmayı destekleyip iyi bir sonuç alınmasını hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK olarak artık talep üretmeyi, süreci yönetmeyi ve etki-çıktı odaklı bir yaklaşımı benimsediklerini bildirdi.

Bugün imzalanan protokolün TÜBİTAK’ın kendi politikalarıyla da uyumlu olduğunu belirten Başkanımız şunları söyledi; “Etki odaklı süreç yönetiminde iki anahtar kelimeyi ön planda tutuyoruz: bilgi üretimi ve insan kaynağı geliştirilmesi. Bizim nitelikli insana ve etki odaklı bilgiye ihtiyacımız var. Bunun için kendi çağrı planlamamız mevcut. Şu an içinde tarım ve gıdaya yönelik çalışmaların da bulunduğu toplamda 154 tane çağrı planımız var. Bu iş birliğini yaparken sadece bilgiyi üretip transfer etmeyi değil ilgili tüm paydaşların bulunduğu bir platform oluşturmayı amaçlıyoruz.” TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ayrıca nitelikli insan kaynağını geliştirebilmek için akademiyi ve sanayiyi bir araya getirdiklerini ve bu kapsamda 2244 Sanayi Doktora Programını başlattıklarını bildirdi. Bu program ile üniversite-sanayi iş birliği modeli geliştirildiğini ve kritik bir kitle oluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.

Başkanımız bahsi geçen protokol kapsamında, çağrı planıyla ihtiyaçları ve değerlendirme süreçlerini bir arada yürütmek ve TÜBİTAK Enstitüleri sayesinde ortak Ar-Ge çalışmalarının yapılmasını hedeflediklerini belirterek “Biz bu protokolle, ihtiyaçları belirlemeyi, ihtiyaçları doğrultusunda hedeflere ulaşmak için ilgilileri davet etmek ve birlikte hareket ederek süreçleri düzenlemeyi amaçlıyoruz” dedi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile TÜBİTAK’ın ülkemizin tamamına erişim açısından benzerlikleri olduğunu bildiren Prof. Dr. Hasan Mandal, bilim fuarlarıyla 81 ilde 750 bin öğrenciye ulaştıklarını kaydetti.  Prof. Dr. Hasan Mandal, birlikte çalışmanın önemini vurgulayarak “Birlikte üretime dayalı bir iş birliği sürecini geliştirdiğimiz sürece; tarımla, hayvancılıkla ve gıdayla geleceğimiz için kilit bir sürece şahitlik edeceğiz” dedi.

İmza töreninde konuşan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise "TÜBİTAK ile imzalayacağımız iş birliği protokolü, belirlediğimiz gelecek vizyonu ve başlattığımız dijital dönüşüm hareketi kapsamında bizim için ayrıca önem arz etmektedir" dedi. Gelişen teknolojilerin tarımda kullanımının artırılması ve ülke topraklarından en fazla verimin sağlanması için var güçleriyle emek verdiklerini anlatan Dr. Poyraz, "Yeni gelişmelere ayak uydurmak, değişimlerden olumsuz etkilenmemek için atılacak en doğru adım, teknolojik gelişimleri yakından takip etmek ve hatta geliştiricisi olmaktır. TÜBİTAK ile imzaladığımız protokol bunun güzel bir örneğidir." diye konuştu. Dr. Poyraz, TÜBİTAK ile imzaladıkları protokolle dijital dönüşümü en gelişmiş haliyle takip etmeyi amaçladıklarını belirterek, savunma sanayisinde olduğu gibi tarım sektöründe de yerli ve milli en gelişmiş teknolojik imkânları çiftçilerle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Tarımsal ürünlerin arz-talep zincirinin yönetilmesi ve tarım kooperatifçiliğinin bilişim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge faaliyetleri yürüteceklerini de kaydeden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü, bu çerçevede TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Enstitüsü ile proje çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve çok sayıda ziyaretçinin katıldığı tören protokolün imzalanmasının ardından sonlandı.

İki Temel İş Birliği Modeli

TÜBİTAK İle Tarım Kredi Kooperatifleri Arasında iş birliği protokolü ile iki temel iş birliği modeli üzerinde anlaşmaya varıldı. İlk iş birliği modelinde taraflarca oluşturulacak ortak çağrılar ile Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi öngörülürken, bu modelde TÜBİTAK’ın hali hazırda yürütmekte olduğu destek programları kapsamında mutabık kalınacak başlıklarda, taraflarca eş finansman sağlanması yolu ile çağrılara çıkılması planlanıyor. İkinci iş birliği modelinde ise üzerinde anlaşmaya varılacak Ar-Ge konularında TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri aracılığı ile Ar-Ge projeleri geliştirilmesi hedefleniyor.

Yeni Teknolojileri Çiftçilerimize Ulaştıracağız

Tarım Kredi Kooperatifleri 850 bin çiftçiye doğrudan ulaşabilmekte olup pasif üyeleri ile birlikte 1,2 milyona yakın üyeye sahip, bu duruma ek olarak Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilerin gübre, ilaç, taşımacılık ve bilişim gibi çok çeşitli ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunuyor. Çiftçilerimizin her alandaki ihtiyaçlarının tespiti açısından da oldukça kıymetli olan bu ihtiyaçlar, TÜBİTAK destek programları aracılığıyla açılacak proje çağrılara yansıtılacak ve TÜBİTAK Araştırma Merkez ve Enstitülerinin projelerini yönlendirecek. Çiftçilerin ihtiyaçlarının doğru bir şekilde belirlenmesi sayesinde iş birliği kapsamında geliştirilecek yeni teknolojilerin ticarileştirilerek doğrudan çiftçilerimizin hizmetine sunulması ve katma değer üretilecek.

Protokol kapsamında, ilk etapta ülkemiz ve yakın coğrafyadaki tarımsal ihtiyaçların belirlenmesine yönelik bilişim teknolojileri üzerinde çalışmalar yapılması, tarımsal üretimin uydu verileri ile desteklenmesi ve tarım alanında hammadde ihtiyacının planlanması ve tahmin edilmesine yönelik teknolojik çözümlerin geliştirilecek.

25.10.2019