TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan MANDAL, EMBO Desteklerinden Faydalanan Bilim İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

-A +A

TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan MANDAL, Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology Organization – EMBO) destek programlarından yararlanan, TÜBİTAK’ın finansmanını sağladığı “EMBO Yerleşim Desteği” kapsamında Türkiye’ye geri dönerek araştırma laboratuvarı kuran 8 üniversite ve merkezden 21 bilim insanıyla bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye’deki moleküler biyoloji araştırma alanının EMBO desteklerinden daha fazla yararlanılabilmesi için  katılımcılarla görüş alış verişinde bulundu.

Sözlerine, Türkiye’nin moleküler yaşam bilimleri alanında gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmasında önemli katkıları olan EMBO programlarından faydalanmasında artış sağlanması için yapılabilecekler konusunda fikir alış verişinde bulunmak ve bir eylem planı oluşturmak üzere bu toplantının düzenlendiğini belirtti.

TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan MANDAL, TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen “2232 – Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı” kapsamında yurdışından tersine beyin göçünün artırmayı hedeflediklerini ve bu programın EMBO programı kapsamındaki araştırmacılarımızın bulunduğu kurum ve birimlerdeki araştırma kapasitesinin gelişimine önemli katkı sağlayacağını, ayrıca ülkemizdeki araştırma kapasitesi yüksek bilim insanlarımıza yönelik olarak da yeni bir destek programının hazırlığının yapıldığını belirtti.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı, İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’nden EMBO Ulusal İrtibat Noktası’nın gerçekleştirdiği Türkiye’nin EMBO programlarından faydalanma durumunu özetleyen sunumu sonrasında, katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantı da Türkiye’nin EMBO üyeliğine TÜBİTAK’ın gereken önemi verdiğini, buna karşılık Türkiye’deki moleküler araştırma alanının EMBO desteklerinden faydalanma oranının artması gerektiği konusu vurgulandı ve bu amaçla TÜBİTAK’ın koordine edeceği bir çalışma grubu kurulmasına ve en kısa zamanda bir eylem planı hazırlamasında mutabık kalındı.

 

13.02.2019