TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TTO desteği alan üniversitelerle bir araya geldi.

-A +A

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında 2013 ve 2014 yıllarında desteklenmeye başlayan 20 üniversitenin rektör ve rektör yardımcıları ile teknoloji transfer ofisi yöneticileriyle buluştu. Toplantıya YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Aydın da katıldı.

Toplantıda, Türkiye’nin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde nitelikli insan kaynağı ile ulusal hedefler doğrultusunda nitelikli bilgi üretme stratejisi kapsamında teknoloji transfer ofislerinin rolü konusunda katılımcılara bilgi verildi ve yeni dönemde teknoloji transfer ofislerine verilecek destekler tanıtıldı.

“5 YILDA 88,3 MİLYON LİRA DESTEK”

Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Hasan Mandal, öncelikle TTO’ların mevcut gelir kaynakları üzerinde durdu ve TÜBİTAK’ın TTO’lara 5 yılda toplam 88,3 Milyon TL destek aktardığını ifade ederek, 2016-2017 faaliyet raporlarına göre TTO’ların büyük çoğunluğunun öz yeterliliğinin düşük olduğu ve artırılması gerektiğini belirtti.

20 üniversitenin araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet ve ekonomik değer yaratma performansları ile ilgili kısa bir bilgi veren Prof. Dr. Mandal, 2018 yılı ve sonrası için TÜBİTAK’ın stratejik yaklaşımını da katılımcılarla paylaştı.

 “PERFORMANSI YÜKSEK TTO’LAR ÖDÜLLENDİRİLECEK”

Yeni dönemde teknoloji transfer ofislerinin hedef ve performans odaklı bir sistem ile destekleneceğini belirten TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “1513 Uygulama Esaslarında yapılacak değişiklik ile sabit destek oranı yüzde 60 yerine performansa göre değişen yüzde 40-80 destek oranı işletilecektir. TTO’larla müzakere ve konsensüs ile hedeflerin belirlenmesi ve performansın bu hedefler ile izlenmesi esas alınacaktır. Sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi amacı ile Modül 3, 4 ve 5 odaklı ve ölçülebilir performans göstergesi ile hedef belirlenmesi/performans takibi yapılacaktır. Performansı yüksek TTO’lar ödüllendirilecektir. Performansı düşük TTO’ların düzeltici/iyileştirici önlemler alması için teşvik edilecektir” dedi.

Teknoloji transfer ofislerinin Ar-Ge ve yenilik stratejilerine uyumlu hedeflerle izlenen bir yöntem ile desteklenmesinin; işbirliği ve öğrenme ile kendini sürekli geliştiren dinamik bir yapı oluşturulmasının amaçlandığını belirten Prof. Dr. Hasan Mandal, performansa dayalı yeni destek sistemi ile teknoloji transfer ofislerindeki iyi uygulamaların belirlenmesinin ve yaygınlaştırılmasının da mümkün olacağını belirtti.

“ULUSAL HEDEFLERE ODAKLANMIŞ NİTELİKLİ BİLGİ VE NİTELİKLİ İNSAN”

2023 Yılı Hedefleri doğrultusunda, 11. Kalkınma Planı ve Sanayi Strateji Belgesi dikkate alınarak, stratejik hedeflerle uyumlu, ölçülebilir performans göstergeleri ile hareket edileceğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Hasan Mandal, temel stratejilerinin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanmış nitelikli bilgi ve nitelikli insan olduğunu açıkladı.

Sektörler arasında üniversite-sanayi bilgi akışını sağlayacak insan kaynağı hareketliliği ihtiyaç duyulduğunu belirten TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, özel sektörde halihazırda istihdam edilen insan kaynağının doktora yapmasının sağlanması, sanayiye yönelik yeni doktoralı insan kaynağı yetiştirilmesi ve aynı sektörde birbirinin rakibi olabilecek firmaların rekabet öncesi işbirliği yaklaşımı ile gerçekleştirecekleri projelere yönelik doktoralı insan kaynağının geliştirilmesi konularının üzerinde durdu.

Toplantı TTO yetkilileri de söz alarak uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durdular.

05.04.2018