Teknoloji Transfer Ofisleri Avrupa Birliği Projeleri için Buluştu

-A +A

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Programı’na katılımını Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) aracılığıyla artırabilmek ve TÜBİTAK ve TTO’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmek için “Horizon 2020’de TTO’lar Çalıştayları”nın ilki TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda gerçekleştirildi. Çalıştaya, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Erol ARCAKLIOĞLU, TÜBİTAK’ın Horizon 2020 Programı birim sorumluları, TTO ofislerinin yöneticileri, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden sorumlu temsilcileri ile ellinin üzerinde katılımcı iştirak etti.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, Horizon 2020 kapsamında çok yoğun bir çalışma yapıldığını belirterek, “Önümüzdeki dönem 451 milyon Euro’luk bir bütçe ile programa katkımız olacak. Bu katkının tamamının geri dönüşümünü sağlamayı hedefliyoruz. Teknoloji Transfer Ofislerine verilen desteğin artırılarak projelere katılımın yükselmesini arzu ediyoruz” dedi. Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan KARATAŞ da yaptığı konuşmada Horizon 2020 kapsamında yapılan çalışmalar ve hedefler doğrultusunda bilgiler aktardı.

Çalıştayda, akademi ve özel sektör arasında köprü vazifesi gören, AB Programları hedef kitlesi ile doğrudan temasta bulunan, Horizon 2020 Programı kapsamındaki en etkili ulusal paydaşlardan olan TTO’lar ile birlikte gerçekleştirilecek faaliyetler ele alındı. Bu bağlamda, “Horizon 2020 Programı 2014-2015 Yol Haritası”, teşvik amaçlı oluşturulmuş bulunan “TÜBİTAK Uluslararası Programlara Katılımı Destek ve Ödül Programları”, TTO’lar ve hedef kitlelerinin eğitim ve bilgilendirme ihtiyaçları ve TTO’ların AB Ar-Ge ve Yenilik Programları kapsamında yürüttüğü faaliyetler masaya yatırıldı.  

Çalıştayda, 2014-2020 yılları arasında yürürlükte kalacak olan Avrupa Birliği’nin Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı Horizon 2020’den Türkiye’nin en üst seviyede yararlanabilmesi için geliştirilen Yol Haritasının zenginleştirilmesi amacı ile öneriler sunuldu. TTO’lar ile ortak çalışma prensipleri kurgulanması adına inisiyatifler tasarlandı ve TTO’lar arasındaki iyi örnekler paylaşıldı.  Bununla birlikte, Türkiye Araştırma Alanı aktörlerinin farkındalığını ve başarılarını artırmak ve söz konusu aktörleri programa yönlendirmek hususlarında TTO’ların ihtiyaçları ayrıca belirlendi. Horizon 2020 Programında başarıyı artırmak adına tasarlanan Ödül ve Destek Programının daha da zenginleştirilmesi hususunda ise yenilikçi öneriler geliştirildi. Ayrıca, TTO’ların yenilenen performans değerlendirme kriterleri ve süreçleri hususunda katılımcılara bilgi aktarıldı.

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan KARATAŞ, Çalıştayın, TTO’lar ile ortak eylem planlarının tasarlanması ve uygulanması, TTO’ların ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte eğitimlerin ve işbirliklerinin geliştirilmesi hususunda yararlı olduğunu, gelecek dönemde planlanacak olan eşgüdüm faaliyetlerine önemli katkılar sağladığını söyledi.

28.10.2014 Kurumsal, Uluslararası