Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni Gerçekleştirildi

-A +A

Ekonomiye katma değer sağlayacak bilgi, teknoloji ve ürün geliştirme potansiyeli bulunan teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak fonların teşvik edilmesi ve bu yolla ülkemiz girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan, Tech-InvesTR TÜBİTAK yeni 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı İmza Töreni, Grand Hotel Ankara’da düzenlendi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Grand Ankara Otel'de gerçekleştirilen Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, fona ilişkin programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye'nin çok güçlü bir potansiyeli olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Bütün mesele bizim ekosistemi güçlendirmemiz. Son yıllarda bu noktada önemli bir çaba var" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek : “Türkiye'yi Katma Değer Zincirinde Yukarıya Taşımaya, Bilgi ve Teknoloji Yoğun Üretime Yönelik Güçlü Bir Adım.”

İmzaları atılan fonun reform niteliğinde bir adım olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, reformların makro düzeyde olabileceği gibi mikro düzeyde de yapılabileceğini dile getirdi. Kamunun kaynaklarını yeni dönemde daha fazla vergi, teşvik ve kredi politikasıyla, ticarete konu olan üretken alanlara daha çok kaynak ayıracaklarını vurgulayan Başbakan Yardımcısı, şöyle konuştu: "Türkiye'nin altyapı sorunlarını önemli ölçüde çözdük. Hastanelerin fiziki ihtiyaçları, derslik ve üniversite sayısı gibi sorunları çözüyoruz. Şimdi nitelik zamanı. İşte bugünkü imza, niteliği artırmaya, Türkiye'yi katma değer zincirinde yukarıya taşımaya, bilgi ve teknoloji yoğun üretime yönelik güçlü bir adım."

Bakan Faruk Özlü: "Teknoloji Tabanlı Erken Aşama Girişimlere Yatırım Yapacak Girişim Sermayesi Fonlarını Teşvik Edeceğiz.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Girişim Sermayesini Destekleme Programı olarak adlandırılan programın temel amacının Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak bilgi, teknoloji ve ürün potansiyelini geliştirmek olduğuna işaret etti. Bakan Faruk Özlü, "Teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarını teşvik edeceğiz. Bir yanda teknoloji, bir yanda girişim, diğer yanda sermaye fonlarını birbiriyle eşleştireceğiz" diye konuştu.

Bakan Faruk Özlü destek programını “start-up”lara, fikrî mülkiyet temelli projelere, üniversitelerin bilgilerini ticarileştirmek amacıyla kurdukları şirketlere ve KOBİ'lere yatırım yapılması için tasarladıklarını vurgulayarak, tüm bunların Türkiye'deki girişimcilik ve teknoloji transferi ekosisteminin kapasitesini artıracağını söyledi. Katkı paylarının yüzde 50'si TÜBİTAK'tan hibeyle desteklenecek fona ilişkin bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, şöyle konuştu: "Program kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığı, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yeterlik kararı verilen araştırma altyapıları ile diğer özel yatırımcılar sınırlı sorumlu ortak olarak katılacak. Fonun yönetimi ise bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilecek. Fonlara katılan kuruluşların erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için ödeyeceği katkı paylarının yüzde 50'si TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecek. Ayrıca, kuruluşlara katkı paylarının yüzde 10'u kadar genel gider desteği de sağlanacak. Yine bu kapsamda, talep edilmesi durumunda, desteklenen kuruluşun nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla fona taahhüt ettiği toplam tutarın yüzde 20'sine kadar teminat karşılığı ön ödeme yapılabilecek."

Bakan Faruk Özlü, iş birliği kapsamında TÜBİTAK'ın çağrıya çıkacağını belirterek, "TÜBİTAK tarafından bu yıl yaklaşık 100 milyon liralık bir bütçeyle çağrıya çıkacağız. TÜBİTAK'ın, çağrı kapsamında her bir kuruluşa aktaracağı hibe destek tutarı asgari 2 milyon lira, azami 20 milyon lira olacak" ifadesini kullandı. Bu ve diğer destek programlarının ortak yönünün teknoloji olduğunun altını çizen Bakan Özlü, bakanlık ve bağlı kurumlarla teknolojiye odaklandıklarını, bütün destek ve teşvikleri teknoloji odaklı girişimlere yönlendirdiklerini bildirdi.

 "TÜBİTAK'ı Yapılandırmayı Sürdüreceğiz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, yüksek teknoloji üreten, ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir Türkiye için seferber olmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Bu seferberlikte, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yuvası misyonu gören TÜBİTAK'ı çok daha esnek, çözüm odaklı ve işlevsel bir kurum olarak yapılandırmayı sürdüreceğiz. Teknolojik dönüşümü ve dijital sanayiyi tüm politikalarımızın merkezine koyuyoruz. İleri sanayi ülkesi olma hedefimizi, teknoloji üssü bir ülke olma hedefimizle birleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Teknoloji üretmenin stratejik akıl ve eylem planı gerektirdiğine dikkati çeken Bakan Özlü, ürün değer zincirinin tüm halkalarının yüksek katma değerli ürünlerle ticarileşecek şekilde güçlendirilmesi gerektiğini anlattı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, bakanlığın girişimciye sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programımız, odak sektör programlarımız, yerlileştirme programlarımız, dijital dönüşüm yol haritamız, Türkiye'nin Otomobili Projemiz, TÜBİTAK ve KOSGEB'in ürün odaklı destekleri Türkiye'yi geleceğe taşıyacak stratejik hamlelerdir. Bugünkü destek programımız, bu stratejik aklın ve duruşun bir ürünü ve sonucudur."

İmza Töreninde konuşan Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Tech-InvesTR Programı'nın TÜBİTAK ve Hazine Müsteşarlığınca eş zamanlı yürütüleceğini belirterek, "Bu program kapsamında inovasyon ve teknoloji odaklı girişimciler ve KOBİ'lerimize Hazine Müsteşarlığı tarafından girişim sermayesi fonları aracılığıyla kaynak aktarılacaktır. Bu kaynağın minimum 200 milyon lira olmasını öngörüyoruz ve bu kapsamda toplam fon büyüklüğünün ise minimum 500 milyon lirayı bulmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Çelik, söz konu kaynağın inovatif ve teknoloji odaklı girişimlerin yaygınlaşması için "can suyu" olacağının altını çizerek, bu kaynağın girişimcilerin finansman ihtiyacını büyük ölçüde karşılayarak girişimcilik ekosistemine de büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bugün imzalanan anlaşma üzerinde Hazine Müsteşarlığı ile uzun zamandır çalıştıklarını ve bu programın iki kurum arasındaki iş birliğinin bir ürünü olduğunu belirtti. TÜBİTAK Başkanı, bu sürecin iki yıla yakın bir zamandır sürdüğünü ve program ile ülkemizin yakın dönem hedeflerinden biri olan 2023 kapsamındaki Türkiye’nin dünyadaki gelişmiş 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefine bir adım daha yaklaştıkları kaydetti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: “Türkiye'ye Özgü Bir Program”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, imza törenindeki konuşmasında; “Güçlüklerimiz veya fırsatlarımız noktasına aynı zamanda baktığımızda, yüksek teknoloji ürünleri hususunun geliştirmeye açık bir alan olduğunu görüyoruz. Bu konudaki anahtar kurumlarımız olan Teknoloji Geliştirme Bölgelerimiz ve üniversitelerimizden çıkan fikirlerin, değer zincirinde ticarileşmesi sürecinde güçlüklerimiz mevcut. İnsan kaynaklarımızın bir kısmı kendi yatırımlarının Türkiye’de gerçekleştiremedikleri için yurt dışına gidiyorlar yahut yurt dışından bir takım yatırımcılar ülkemize gelmek istiyorlar. Bu noktada bazı fırsatların geliştirilmesi gerekiyor” dedi. Sözü geçen hususlarda fırsat yaratılmasını bekleyen pek çok kurumun ihtiyaçlarına artık karşılık verilebilecek olmasının bugün imzası atılan programın en önemli katkısı olduğunu belirtirken, bu programın Türkiye’ye özgü bir program olduğunun altını çizdi.

“Programın Gerçekleşme Sürecindeki Farklılık, Yukarıdan Aşağı Tasarlanmış Bir Program Olmaması. Bu Süreçle İlgili Paydaşların Tümünün Görüşlerinin Alındığı Bir Program”

Prof. Dr. Hasan Mandal konuşmasında, bu programın üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve bu konuda ne kadar aktör varsa her biriyle görüşerek, tüm süreçlerin iyileşmeye açık olan yönlerinin dikkate alındığını, ülkemize özgü neler yapılabileceğinin tartışılarak tasarlandığını belirtti. TÜBİTAK Başkanı konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bu programın gerçekleşme aşamasındaki farklılık; yukarıdan aşağıya tasarlanmış bir program değil, bu sürecin, ilgili paydaşlarının görüşleri alınarak hazırlanmış bir program olmasıdır.  Dolayısıyla dünden beri hem sanal ortamda hem de sosyal medyada bu hususta bir hareketlilik var. Bu konunun bir an evvel tanıtılmasından duyulan memnuniyeti ve tam bayram öncesi olmasının ise hepimiz için başka bir önemi, başka da bir anlamı var.”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşmasında iş birliği kavramına vurgu yaparak şunları kaydetti: “Her kurum böyle süreçleri kendi başına yürütmek ister ancak biz bu süreci iki kurum olarak,  Hazine Müsteşarlığımız ile beraber yürüttük. Dolayısıyla bu sürece katkısı olan herkese bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum. İki kurumun bir araya gelmesiyle, bu program aşağıdan yukarı doğru gelişen bir yöntemle oluşturuldu.”

TÜBİTAK Başkanı, bir diğer önemli konunun Türkiye’de gelişmekte olan kritik sürecin kritik kitleleri olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Teknoloji Transfer Ofislerimiz sayısı 70 kadar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri sayısı ise 77. Buralar bizim kritik kitlelerimizin bulunduğu yerler. Dolayısıyla bu sürecin ana aktörleri de onlar. Biz TÜBİTAK olarak üzerimize düşen katkıyı verirken bu kritik kitleyle muhatap olacağız, birlikte hareket edeceğiz ve dolayısıyla sistemin gelişme sürecine de yine katkı vereceğiz. Bu şekilde, insan kaynağının azlığına da bu yapı katkı vermiş olacak. Bu aşamaya gelmemizde birçok emek var, tasarım var, düşünce var. Sürecin bu aşamaya gelmiş olmasında katkı veren başta Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek, Sayın Bakanımız Faruk Özlü ve Müsteşarımız Osman Çelik’e ve elbette ki süreç boyu çalışan ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Programımızın ülkemiz ve hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Hazine Müsteşarı Osman Çelik ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal arasında anlaşma imzalandı.

Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı 2018 Yılı Çağrı Metni için tıklayınız.

14.06.2018