Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu 2018-01 Çağrısı Tanıtıldı

-A +A

Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji - Erken Aşama Yatırım Fonu 2018-01 Çağrısı tanıtım ve lansman toplantısı, TÜBİTAK Feza Gürsey konferans salonunda yapıldı. Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri, üniversite rektörleri, TTO, Teknopark, Araştırma Altyapıları temsilcilerinin yanı sıra girişimci fon yatırımcılarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal açılış konuşması yaptı.

Prof. Dr. Hasan Mandal, programın, başlangıcından bu yana katılımcılık esasına dayalı olarak ilerlediğini, bundan sonraki evrede de katılımcı bir şekilde sürmesini dilediğini belirtti. TÜBİTAK Başkanı; “Bu programı üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve bu konuda ne kadar aktör varsa her biriyle görüşerek, tüm süreçlerin iyileşmeye açık olan yönlerini dikkate alarak, ülkemize özgü neler yapılabileceğini tartışarak tasarladık. Süreci Hazine Müsteşarlığıyla birlikte yürüterek bu aşamaya geldik” diye konuştu. Prof. Dr. Mandal, sürece katkısı olan herkese teşekkür etti.

Bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki hedeflere ulaşma konusunda değerlendirmelerde bulunan TÜBİTAK Başkanı, Ar-Ge yoğunluğunun 2006-2016 yılları arasında yüzde 69 oranında arttığına dikkat çekerken, yüzde olarak artışın yanı sıra, gerçekleştirilen ortamın daha fazla özel sektör içermesi gerektiğine değindi. Türkiye’nin yenilikte sınıf atladığını, Küresel Yenilik Endeksinde 25 sıra birden yükseldiğimizi belirten Prof. Dr. Mandal, ülkemizin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik alanlarındaki temel sorunlarını dile getiren Prof. Dr. Mandal, destek sistemlerinin daha çok girdi odaklı tasarlandığına ve çıktıların yeterince iyi ölçülmediğine dikkat çekti. Prof. Dr. Mandal, "Yüksek teknolojili ürünlerin prototipten üretime geçişine yönelik destekler yetersiz kalıyor. Desteklerde yeterince odaklanma sağlanamıyor. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu, ticarileşme faaliyetleri oldukça zayıf kalıyor. Son kullanıcı, projelerde olmadığında ürün doğrulaması yapılamıyor, teknoloji tabanlı ürün pazarda yer bulamıyor. Yetkinlik ve insan kaynakları ihtiyaç analizleri yapılmıyor ya da düzenli aralıklarla tekrarlanmıyor” dedi. Teknoloji Transfer Ofislerinin ekosistemdeki rollerinin değişmesi gerektiğini, yalnızca kapasite odaklı olmamaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Mandal, dünyadaki gelişme eğilimlerinden örnekler verdi.

TÜBİTAK Başkanı, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının müşteri odaklı ve işbirlikleriyle yapıldığını, firmalarda belli alanlarda uzmanlaşmanın arttığını, şirketlerin yönetişiminde artık mentörlüğün ön plana çıktığını aktardı. Yerlileşme yöneliminin Türkiye’ye özgü olmadığını ifade eden Prof. Dr. Mandal, dünyada da yerlileşme yöneliminin arttığını belirtti.  

“Nitelikli İnsan Kaynağı İçin Sanayi Doktora Programını Başlattık”

Prof. Dr. Hasan Mandal konuşmasında, TÜBİTAK'ın temel stratejisinin, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanma olduğunu, bu noktada nitelikli bilgi ve nitelikli insanın çok büyük önem arz ettiğini belirtti. Bu kapsamda bazı iyileştirme alanları belirlediklerini aktaran Prof. Dr. Hasan Mandal, nitelikli bilgi geliştirme süreçleri kapsamında yeni destek programlarını teknoloji hazırlık düzeyi odaklı olarak planladıklarını ve bu kapsamda yakın zamanda yüksek teknoloji platform oluşturma çağrısına çıktıklarını belirtti. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda da Sanayi Doktora Programını uygulamaya koyulduğunu hatırlattı.

Teknoloji Start-up’ları ve Ticarileşme Arayüzleri bağlamında bilgi veren Prof. Dr. Mandal, sürecin her aşamasında start-up’ları görmek istediklerinin altını çizdi. Teknoloji tabanlı erken aşama girişimciliğe yönelik sürdürülebilir girişim sermayesi ekosisteminin etkinleştirilmesi gerektiğini belirten TÜBİTAK Başkanı, Teknoloji Transfer Ofislerinden hedef ve performans odaklı süreçler yönetmelerinin beklendiğini dile getirdi. Prof. Dr. Mandal, 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile bütçede ve harcamada esneklik getirildiğini belirtti.

“Önümüzdeki Dönem İçin Stratejimiz: Katılımcılık, Şeffaflık, Esneklik”

TÜBİTAK’ın önümüzdeki dönem stratejilerinin katılımcılık, şeffaflık ve esneklik üzerine temelleneceğini belirten Prof. Dr. Mandal, paydaşlardan gelen görüşler doğrultusunda Ar-Ge destek sisteminin artmasına yönelik harekete geçildiğini, desteklenen projelerin bütçelerinin artırıldığını, bunun en iyi örneğinin 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı olduğunu, bu programın paydaşların görüşleri ve katılımlarıyla yapıldığını belirtti. Başlatılma aşamasındaki TEYDEB 2.0’da, sürecin daha esnek yönetilebileceğini belirten Prof. Dr. Mandal, bu programla prototipten ürüne geçişi temin edecek süreçlerin de dikkate alınacağını, başarı ve etkinin ölçülmesinin kolaylaştırılacağını, girişimcilik ve yenilik alanlarında hızlandırıcı program, mentörlük gibi kapasite artırıcı faaliyetlerin destekleneceğini söyledi. Prof. Dr. Mandal son olarak TÜBİTAK’ın yakın zamanda ihtisas alanlı program yönetimine geçeceğini duyurdu.

Tech-InvesTR Programı Kapsamında TÜBİTAK 100 Milyon TL’lik Bir Bütçeyle Çağrıya Çıktı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın açılış konuşmasının ardından, TÜBİTAK TEYDEB Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Koordinatörü Elif Koşok, Tech-InvesTR 2018-01 çağrısı hakkında bilgi sundu. Elif Koşok, programın, ekonomiye katma değer sağlayacak bilgi, teknoloji ve ürün geliştirme potansiyeli bulunan teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak fonların teşvik edilmesi ve bu yolla ülkemizin girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla hazırlandığını belirtti. Program kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarının Hazine Müsteşarlığı, TTO, TGB ile yeterlik kararı verilen Araştırma Altyapıları ile diğer özel yatırımcıların sınırlı sorumlu ortak olarak katılacaklarını anlatan Koşok, fonlara katılan kuruluşların (TTO; TGB ve AA’ların) erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için ödeyeceği katkı paylarının yüzde 50’sinin TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde destekleneceğini, ayrıca kuruluşlara katkı paylarının yüzde 10’u kadar gene gider desteği sağlanacağını aktardı. TÜBİTAK tarafından TTO, TGB ve AA’lara verilecek hibenin, kaynak birikimi şartı ve tecrübe birikimi şartı olmak üzere iki ana koşula bağlı olacağını söyleyen Koşok,  “TÜBİTAK ile Hazine Müsteşarlığı arasında 14 Haziran 2018 tarihinde İş Birliği Anlaşmasının imzalanmasının ardından yürürlüğe giren yeni Tech-InvesTR programı kapsamında TÜBİTAK tarafından 100 milyon TL’lik bir bütçe ile çağrıya çıkılmıştır. TÜBİTAK’ın çağrı kapsamında her bir kuruluşa tahsis edebileceği hibe destek tutarı asgari 2 milyon TL, azami 20 milyon TL olacaktır” dedi. Elif Koşok, çağrı için son başvuru tarihinin 30 Eylül 2018 olduğunu, TÜBİTAK değerlendirmesi sonrasında Hazinenin çağrıya çıkacağını bildirdi. Koşok’un sunumunun ardından katılımcıların yönelttiği sorular yanıtlandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal' ın sunumu için tıklayınız.

Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Grup Koordinatörü Elif Koşok' un sunumu için tıklayınız.

19.07.2018