Su Alanı Üst Düzey Önceliklendirme Grubu Toplantısı Yapıldı

-A +A

Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında “ivme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı alanlar”dan biri olarak belirlenen su alanında Üst Düzey Önceliklendirme Grubu Toplantısı 14 Haziran 2012 tarihinde TÜBİTAK Uzay Enstitüsü’nde gerçekleştirildi.

UBTYS 2011-2016’nın odak noktasını konu bazlı güdümlü destek mekanizmaları ve destek programları oluşturuyor. Bu kapsamda geliştirilen TEYDEB 1511 ve ARDEB 1003 adlı destek programları ile ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu veya geliştirilmesinin amaçlandığı alanlarda belirlenen hedef veya ihtiyaçlar doğrultusunda çağrı duyuruları yaparak Ar-Ge projeleri destekleniyor.

Daha önce enerji, gıda, otomotiv, bilgi ve iletişim teknolojileri ve makine-imalat alanlarında gerçekleştirilen üst düzey önceliklendirme grubu toplantılarında TÜBİTAK bünyesinde çağrıya çıkılacak konuları belirleyen Çağrı Programı Danışma Kurulu’na girdi sağlandı. Çağrı Programı Danışma Kurullarının yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde bugüne dek TEYDEB 1511 programı kapsamında 22 ve ARDEB 1003 programı kapsamında da 7 çağrı yayımlandı.

Fotoğrafların büyük halini görmek için üzerlerine tıklayınız.

  

18.01.2013 Kurumsal, Politikalar