Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi Tanıtıldı

-A +A

Türkiye’nin ilk Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi (RİTM) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantıyla tanıtıldı.

Rüzgar enerjisi santrallerinin Türkiye Elektrik Sistemi’ne verimli bir biçimde geniş ölçekli entegrasyonunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen RİTM projesinin tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, rüzgar santrallerinin elektrik üretim tahminin yapılabileceği merkez için, "Artık TEİAŞ hesaplarını daha iyi yapabilecek. Ne kadar done, argüman elde edilirse o kadar fazla verimli çalışabilecektir. Özel sektör temsilcilerimiz de bundan daha fazla yararlanacaklar, ürünlerini görebilecekler" dedi.

Türkiye'nin 60 milyar dolar civarında enerji ithalatı olduğu, buna karşılık 8 milyar dolar civarında ihracatı bulunduğunu dile getiren Yıldız, geriye 52 milyar dolarlık bir ithalat miktarı kaldığını, bunun da yarısına yakının ulaşım sektöründe kullanıldığını söyledi.

Enerjideki ihtiyaçların olabildiğince yerli ve yenilebilir kaynaklardan karşılanması gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Petrol arayacağız, doğal gaz arayacağız, rüzgar, güneş, jeotermal, su kaynaklarımızın enerji üretimindeki payını artıracağız. Bunları olabildiğince büyüteceğiz" diye konuştu.

RİTM Projesiyle rüzgar santrallerinin üretiminin önceden Öngörülebileceğini ve tüketim noktalarının buna göre planlanacağını anlatan Yıldız, "Güneş için de benzer bir işlem yapılacak. Onu da TÜBİTAK'la beraber yapalım. Yerli kaynaklarımızı kendi insanımızla değerlendirelim" dedi.

Enerjide ithal kaynakların günbegün azaltılacağını ifade eden Taner Yıldız, rüzgar enerjisine yapılan yatırımlarla doğal gaz ithalatının 600 milyon dolar azaldığına dikkati çekti. Yıldız, rüzgarın yalnızca özel söktürün kazanç kapısı olmadığını, kamunun ve dolayısıyla herkesin bundan kazançlı çıktığını söyledi.
Bakan Yıldız, TÜBİTAK'la yürütülen milli projelerin heyecanla devam ettirileceğini kaydetti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ise konuşmasında Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da rüzgar enerjisi potansiyeli olarak iyi bir noktada bulunduğunu belirterek, 2023'e kadar bu alanda 26 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini ifade etti.

Altunbaşak, Türkiye'nin gelişme hızına paralel olarak enerji ihtiyacının da hızla arttığını, enerji ihtiyacında 10 yıl sonra yüzde 90 oranında artış beklediklerini kaydetti.

Türkiye'de enerji ithalatı için geçen yıl 60 milyar dolar Ödendiğini vurgulayan Altunbaşak, 2023 yılında bu rakamın 106 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğünü söyledi. Altunbaşak, yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden olması gerektiğine işaret ederek, "Enerji ihtiyacımızın yüzde 32'sini doğalgazdan, yüzde 27'sini petrolden, yüzde 15'ini de taş kömüründen sağlıyoruz. Bu üç kaynağın hepsini neredeyse ithal ediyoruz. Bu hammaddeler Türkiye'de yok ama bunların yerine kullanabileceğimiz enerji kaynaklarımız var. Güneşimiz, rüzgarımız, suyumuz var. Elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji kaynağını yüzde 5 artırsak, 2023'te 3 milyar dolar Türkiye içinde kalacak" diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgarın, uygulama kolaylığı, maliyeti ve geri ödeme süresi açısından bir adım ünde olduğunu belirten Altunbaşak, Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da potansiyel olarak iyi bir noktada bulunduğunun altını çizerek, 2023'e kadar bu alanda 26 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini ifade etti.

"Türkiye'de Rüzgardan Üretilen Elektriksel Güç İçin İzleme Tahmin ve Yönetim Sistemi" projesiyle RES'lerin Türkiye Elektrik Sistemine entegrasyonunun sağlanmasını amaçladıklarını dile getiren Altunbaşak, şüyle devam etti: "Serbest piyasada fiyatlamanın oluşması için her bir RES için 48 saatlik rüzgardan üretilecek elektriksel gücü tahmin etmeye çalışıyoruz. Dünyada
farklı ülkelerde bu sistemler var, ancak biz hem yerli hem de daha iyi bir sistem geliştirdik. Bunu başkalarından satın almayı tercih etmedik. Bizim geliştirdiğimiz sistem milli."

72 saate kadar üretim tahmini

Projeyle, rüzgar enerjisi santrallerinin Türkiye Elektrik Sistemi'ne verimli bir biçimde geniş ölçekli entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, geliştirilen rüzgar gücü izleme ve tahmin sistemi Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Tüm rüzgar enerjisi santralleri proje kapsamında
kurulacak merkeze bağlı olacak ve faaliyetleri buradan izlenecek. Merkez aracılığıyla santrallerin gelecek 48 saatteki üretim tahmini yüksek doğrulukta yapılabilecek. Bu sürenin 72'i saate kadar çıkarılması hedefleniyor. Üretimin önceden tahmini işletmeler ve arz güvenliği açısından önemli katkılar sağlayacak.

Fotoğraflar

12.11.2013