Prof. Altunbaşak, İktisat Kongresi’nde ‘Girişimcilik’ Panelini Yönetti

-A +A

5. İzmir İktisat Kongresi'ne katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, "Yenilikçi Üretim Yapısına Geçişte Sanayileşme, Girişimcilik, Ar-Ge, Yenilik ve Ticarileştirme Politikaları" konulu paneli yönetti.

"Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi" temasıyla düzenlenen ve açılışına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 5. İzmir İktisat Kongresi’ndeki panellerden biri ‘girişimcilik’ konusuna ayrıldı.

Swissotel Grand Efes'teki "Yenilikçi Üretim Yapısına Geçişte Sanayileşme, Girişimcilik, Ar-Ge, Yenilik ve Ticarileştirme Politikaları" konulu paneli TÜBİTAK Başkanı Prof. Altunbaşak yönetti. OECD Türkiye-Avusturya Masası Başkanı Rauf Gönenç, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, All-World Eş CEO’su Anne Habiby, ODTÜ’den Prof. Dr. Erol Taymaz, ABD Hükümeti Girişimcilik Direktörü Steven R. Koltai ve UNDP Türkiye’den Murat Gürsoy panele konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak, Türkiye’nin son yıllarda bilim ve teknoloji alanında büyük bir sıçrama gerçekleştirdiği söyledi. Ar-Ge’ye ayrılan kaynak miktarı ile bilim insanı sayısı ve özel sektörde Ar-Ge yapan araştırmacı sayısının önemli ölçüde arttığına değinen Prof. Altunbaşak, TÜBİTAK olarak hem Ar-Ge projeleri hem de Ar-Ge yapacak araştırmacıların yetiştirilmesi için burs ve çeşitli destek fırsatları sundukları belirtti.

Eğitim ve politika gibi konularla girişimcilik arasında yakın etkileşim olduğuna da değinen Altunbaşak, "Girişimciliğin geliştirilmesi için eğitimin de geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

“Katma Değerde İstediğimiz Noktada Değiliz”

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 2002’den 2012 yılına kadar patent ve faydalı model başvuruları konusunda yüzde 15'lik artış yakalandığını dile getirdi. Marka başvurusu sıralamasında Türkiye'nin Avrupa'da birinci sırada olduğunu anlatan Habip Asan, "Problem ekosistemi oluşturmakta. Bilgi üretiyoruz ama markaya dönüşmesinde sorun olabiliyor. Sayısal olarak dünyanın önündeyiz fakat katma değer açısından istediğimiz noktada değiliz. Ekosisteme sahip olmak amacıyla Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu kanun tasarısı hazırlıyor. Yeni çalışmayla incelemesiz patent sisteminin kaldırılması, yeni olmadığı anlaşılan tasarımların reddedilmesi gibi maddeleri getiriyoruz. Taklit ürünlerle mücadele konusunda da maddeler var. Teknoloji transferi platformu oluşturuyoruz. Çalışmaların büyük bolümü hazır. 2023 hedeflerinde inovasyon ve girişimcilik ekosistemi ile ilgili olarak fikri mülkiyet boyutunun çok iyi gittiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

“Türkiye Global Tedarik Zincirine Entegre Olmuş Vaziyette"

OECD Türkiye-Avusturya Masası Başkanı Rauf Gönenç de Türkiye'nin dünyada bir dönem Akdeniz ekonomisi olarak nitelendirildiğini ve "kayıp orta" olarak adlandırıldığını dile getirdi. Gönenç, şunları söyledi: "2000'li yıllara kadar Türkiye'de birkaç sanayi bölgesine odaklanılmış, ekonomi dağılmıştı. Girişimciliğin 2000'li yıllarda derin hale gelmesiyle bölgede görülmemiş bir şekilde büyüme başladı. İstihdam son derece hızlı şekilde gelişti, üretim de ileri safhalara ulaştı. OECD'nin yaptığı ölçümlere göre tekstil gibi sektörlerde Türkiye global tedarik zincirine entegre olmuş vaziyette."

“Girişimcilik Sadece Para Kazanmak Değildir”

ABD Hükümeti Girişimcilik Direktörü Steven Koltai ise, girişimcilik konusunda eğitimin erişilebilir hale getirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Dünyadaki bütün girişimcilerin aynı profile sahip olduğunu savunan Koltai, "ABD'de olsa, Gana'da da olsa bütün girişimcilerin belirli özellikleri var, neler olup bittiğini öğrenmek istiyorlar. Girişimciliği sadece ticari anlamda düşünmemek gerekiyor, organizasyon konusunda da çalıştığınız kurumda girişimci olabilirsiniz. Girişimcilik para kazanmak değil, tutkuyu hissetmek ile ilgilidir. Bizim inovasyon ve ticari açıdan köprü olabilecek girişimci ruha sahip olmamız gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

Okul Öncesi Eğitim Girişimciliği Güçlendiriyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Uzmanı ve Danışmanı Murat Gürsoy ise girişimcilik konusunda vade uyuşmazlığının söz konusu olabileceğini, ekosistemde günün sorunlarına bugün alınan önlemlerle çare bulunamayabileceğini ifade etti. Okul öncesi eğitimin de girişimciliği güçlendirdiğini söyleyen Gürsoy, şunları söyledi: "Okul öncesi eğitime yatırım yaparsak 20-25 yıl sonra etkisini görebiliriz, vade uyuşmazlığını bugünün sorunları ve çözümleri ile konuşursak verimli sonuçlar alamayabiliriz."

Fotoğraflar

01.11.2013