Kömür Teknolojilerinde İşbirliği için Çalıştay Düzenlenecek

-A +A

TÜBİTAK’ın 1003 ve 1511 Destek Programları kapsamında çağrıya çıkılan kömür teknolojileri alanında akademi, kamu ve özel sektör temsilcileri arasında işbirliği sağlanması amacıyla 16 Temmuz’da proje pazarı çalıştayı düzenlenecektir. Ülkemiz kömürlerinden daha temiz ve verimli enerji üretebilmek ve yerli kaynakların enerji üretiminde kullanım oranını artırarak enerji güvenilirliğini sağlamak için, yerli kömür teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla geçtiğimiz ay TÜBİTAK’ın ARDEB ve TEYDEB birimleri tarafından 1003 ve 1511 Destek Programları yoluyla çağrıya çıkılmıştır. Bu amaç doğrultusunda ulaşılması arzu edilen hedefler şöyle ifade edilmiştir: Termik Santral uygulamaları için yakma/gazlaştırma teknolojilerinin geliştirilmesi, İkili ve üçlü üretim uygulamalarına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve birlikte kullanım (kömür+biyokütle) uygulamalarının yaygınlaştırılması, Kömürden sıvı yakıt, SNG ve kimyasalların üretimine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi, Mevcut santrallerde emisyon ve çevresel etkilerin azaltılması ile verim artışına yönelik iyileştirme teknolojileri, Kömürün sanayi ve evsel kullanımına yönelik iyileştirme ve teknolojilerin geliştirilmesi Projelere ARDEB 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2,5 milyon lira ve TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında 10 milyon liraya kadar destek verilebilmektedir. Kömür teknolojileri konusundaki çağrı programları hakkında genel bilgi vermek ve ilgili paydaşları bir araya getirerek potansiyel işbirlikleri için zemin oluşturmak amacıyla 16 Temmuz 2012 Pazartesi günü TÜBİTAK Başkanlık Binasında Feza Gürsey Konferans Salonu’nda ilgili akademi, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile Proje Pazarı Çalıştayı düzenlenecektir. Toplantının sabah oturumu, açılış konuşmalarını takiben yapılacak olan ARDEB 1003 Destek Programı ve TEYDEB 1511 Destek Programı tanıtım sunumlarının ardından proje fikri olan katılımcıların ilgili formata uygun olarak hazırlayacakları 5 dakika süreli sunumları ile devam edecektir. Sunumların en geç 13 Temmuz 2012 saat 11.00’a kadar komurprojepazari@tubitak.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Toplantının öğleden sonraki oturumunda ise katılımcılar arasında işbirliklerinin oluşmasını sağlamak için ikili görüşmeler organize edilecektir. İkili görüşme talepleri 12 Temmuz 2012 saat 17.00’a kadar toplanacaktır. Söz konusu taleplere göre 16 Temmuz 2012’de öğleden sonra C Blok 6. Kat 3-4 Nolu salonlarda ikili görüşmeler gerçekleştirilecektir. İkili görüşme saatleri ve ikili görüşme yapacak kuruluşlar etkinlik günü duyurulacaktır. Yerli kömür teknolojilerinin en etkin işbirlikleriyle geliştirilmesini mümkün kılmayı amaçlayan bu önemli proje bilgilendirme ve işbirliği oluşturma toplantısına katılımınızı bekler, saygılar sunarız. Toplantıya kayıt yaptırmak için tıklayınız. Etkinlik programına ulaşmak için tıklayınız. Sunum formatına ulaşmak için tıklayınız. ARDEB 1003 Programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. TEYDEB 1511 Programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

09.05.2013