KAMUOYUNA DUYURU

-A +A

13 Kasım 2017 tarihinde CHP İstanbul Milletvekili Sayın Didem ENGİN tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr.Faruk ÖZLÜ’nün cevaplaması talebiyle TÜBİTAK desteklerine ilişkin soru önergesi verilmiştir. Bahse konu önergeye verilen cevaplar bazı basın kuruluşlarınca “6.7 Milyarlık Hibede Şüphe” şeklinde haberleştirilmiş olup konuya ilişkin açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Söz konusu soru önergesinin birinci sorusu “2002 yılından bugüne dek Ar-Ge, inovasyon ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimi için verilen teşvik ve desteklerin yıllara göre miktarı ve milli gelir içindeki payı nedir?” şeklinde olup TÜBİTAK TEYDEB destekleri yıllara sari rakamlar olarak verilmiş ve 2002-2017 yılları için toplamda 6 milyar 727,1 milyon TL rakamı cevap olarak iletilmiştir.

Aynı soru önergesinin sekizinci sorusunda ise “2002 yılından bugüne dek Ar-Ge ve inovasyon teşvik ve desteklerinin sektörlere göre dağılımı miktar ve oran olarak nasıldır?”  şeklinde bir soru yöneltilmiş olup sektörel dağılımı yapılmış ödemeler sonucu ortaya çıkan 6 milyar 203 milyon TL rakamı cevap olarak iletilmiştir.

Birinci ve sekizinci sorulara verilen cevaplar farklı amaçlarla hazırlanmıştır. Birinci soruya verilen cevap söz konusu zaman aralığında yapılan ödemelerin tamamını içermekte iken sekizinci soruya verilen cevap sadece sektörel dağılımı yapılmış programlara ait ödemeleri içermektedir.

Bilindiği üzere TÜBİTAK tarafından sektörel baza intikal etmemiş olan erken aşama girişim ve fikirleri de desteklenmektedir.

Aşağıdaki kalemlere ilişkin ödemeler için sektörel dağılım yapılmadığından 6 milyar 727,1 milyon TL ile 6 milyar 203 milyon TL arasındaki fark ödemesi oluşmaktadır.

SEKTÖREL DAĞILIM TABLOSUNUNDA YER ALMAYAN TUTARLAR (CARİ MİLYON TL)

 

2017 Yılı Fiyatlarıyla Deflate Edilen Birikimli Toplam*
(Milyon TL)

1601 Programı Ödemeleri (Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P)

 

26,66

1602 Patent Programı Ödemeleri

 

18,55

Transfer Ödemeleri (Teminat Karşılığı)**

 

254,70

1513 TTO Programı Ödemeleri

 

101,21

1512 Teknogirişim (BiGG)Programı Ödemeleri

 

63,29

Teknogirişim (Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığından devreden ödemeler)

 

10,53

San-Tez Programı Ödemeleri (Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığından devreden ödemeler)

 

10,92

1505 Programı Ödemeleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı)

 

35,16

1503 Programı Ödemeleri (  Proje Pazarları Destek Programı)

 

3,08

TOPLAM

 

524,1

 

* Veriler 2017 yılı Kasım sonu  itibarıyla hazırlandığı için 2017 yılı deflate değerleri kullanılmıştır.

 **Programlar kapsamında teminat mektubu karşılığı proje bütçesinin %25'i oranında kuruluşlara transfer ödemesi (ön ödeme) yapılmaktadır. Bu ödemeler kuruluşların proje süresince TÜBİTAK'a sunduğu dönem raporlarındaki gerçekleşen ve onaylanan giderlerden mahsup edilmektedir. Transfer ödemeleri yıl bazında sektörlere dağıtılmış ödeme verilerine dahil edilmemektedir.

 

Özetle, sektörel dağılımı yapılmayan 524,1 milyon TL fark, söz konusu zaman aralığında yapılan tüm ödemelerle, sektörel dağılımı yapılan ödemelerin arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Açıklaması yapılamayan herhangi bir ödeme mevcut değildir.

21.02.2018