İslam Kalkınma Bankası Katılım Platformu ve Dönüşüm Fonu Tanıtım Toplantısı Yapıldı

-A +A

“İslam Kalkınma Bankası (İKB) Katılım Platformu ve Dönüşüm Fonu Tanıtım Toplantısı, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, bilim, teknoloji ve yenilikçiliğin bütün sektörleri çapraz olarak kapsayan bir platform olduğunu söyledi. Cahilliğin karşısında duran her şeyin insanlığın ilerlemesi için temel bir kaynak oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergin, "Burada bulunmamızın amacı sadece iletişim, bilişim değil, toplumun her sektörünü etkileyecek bilim ve teknoloji konularıyla alakalı. Yıllardır gönül coğrafyamız üzerinde İslam İşbirliği Teşkilatının kapsamı da olsa, Körfez de olsa, hep bilim ve teknolojinin hayatımıza nasıl gireceğini konuşuyoruz ama yaptığımız şeylerin adedi çok az. Türkiye olarak son 15 yıldır bu işe kalbimizin yanında, aklımızı, becerimizi de koyduk" dedi. Prof. Dr. Ergin, Türkiye'nin bu konuda geldiği noktayı yakın coğrafyasına nasıl taşıyacağına dair endişeler bulunduğuna işaret ederek, İKB'nin fonu ve platformunun AB ve diğer fonlara alternatif bir girişimi başlatacağını dile getirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojilerinde sahip olduğu potansiyeli sadece bölgesinde değil, tüm İslam dünyasında kalkınma yolundaki girişimlerin hizmetine sunmaya hazır olduğunu belirterek, "Hızla gelişmekte olan ekonomi olarak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2023'e yürürken Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, hem ülkemizin hem de tüm İslam aleminin büyüme ve kalkınmasında çok önemli bir potansiyel taşıyor" dedi. Sayan, İKB tarafından oluşturulan "Dönüşüm Fonu" ve "Katılım Platformu"nun küresel bir inovasyon ekosistemi oluşturmanın yanı sıra, bilim, teknoloji ve inovasyonla ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandıracak projelere destek vermeyi hedeflediğine değindi. Dijital çağın sunduğu sayısız fırsat ve yeniliğe rağmen çözülmeyi bekleyen birçok sorunun bulunduğunu belirten Sayan, dünyanın bir kısmının bilim, teknoloji ve inovasyon sayesinde refah seviyelerini yükseltirken, geri kalanının da hala yoksulluk sınırında yaşadığına dikkati çekerek, "Bilgi ve iletişim teknolojileri, kalkınmanın hızlandırıcısı ve lokomotifi olarak yaşadığımız dijital çağda son derece büyük bir öneme sahiptir. Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi olanlarla bu imkandan yoksun bulunanların yaşam kaliteleri arasındaki uçurum, bu önemi çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor" diye konuştu. Sayan, "Bilim, teknoloji ve inovasyonda yazılım, donanım ve altyapı unsurlarında ithalata mahkum olmadan, ihtiyaç duyulan tüm kaynakların yerli ve milli üretim yoluyla tedarik edilmesinin önemine inanıyor ve bu kapsamdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

İKB Türkiye Bölge Direktörü Saleh Jelassi de Bankanın üye ülkelerin kalkınmada karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilmek için tanıtılan fon ve platformla bilim, teknoloji ve yenilikçiliği geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. Türkiye'nin İKB üye ülkeleri arasında ayrı bir noktada olduğunu vurgulayan Jelassi, "İslam Dünyası Bilim ve İnovasyon Atlası'nın da gösterdiği gibi Türkiye, birçok önemli bilim, teknoloji ve iletişim göstergelerine göre İKB üye ülkeleri arasında önde gelen bir ülke. Türkiye, araştırmacı sayısı ve araştırmacı oranının en yüksek olduğu üçüncü ülke. Gayrisafi yurt içi hasıladan Ar-Ge'ye ayrılan harcamaların oranının en yüksek olduğu üçüncü ülke ve bilimsel yayınlarda en üretken İKB üyesi ülke" diye konuştu. Jelassi, Türkiye'nin bilimsel performansındaki gelişimin son yıllarda neredeyse Çin ile rekabet edebilecek düzeye geldiğine dikkati çekerek,  "İnkar edilemez bir şekilde, Türkiye, bilim ve teknolojik gelişimde uzmanlığını ve know-how'ını diğer İKB üyesi ülkelere sunabilecek büyük bir potansiyele sahip. Bu uzmanlık ve bilgiden faydalanmak için Türkiye ile tam bir iş birliği içinde olan İKB, hali hazırda Türkiye'nin uzmanlığı ve know-how'ını paylaşmak için çeşitli İKB üye ülkeleriyle birlikte projeler yürütmektedir" dedi.

“TÜBİTAK’ta Ar-Ge’yi, Politika Oluşturmayı ve Fonlamayı Ayıracağız”

Toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yapan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TÜBİTAK’ı yeniden yapılandıracaklarını belirtti. Şimşek, "TÜBİTAK'ta Ar-Ge'yi, politika oluşturmayı ve fonlamayı ayıracağız. Bunları birbirinden ayırdığımız zaman daha etkili çalışma söz konusu. Politikayı da gelişmiş ülkelerden ilham alarak çok daha net bir şekilde tanımlıyoruz. Finansman konusunda çok güçlü destekler var" diye konuştu.  Melek yatırımcılar, risk sermayesi ve kitle fonlaması gibi konularda atılan adımları anlatan Şimşek, "O da yetmedi, Kalkınma Bankasının start-up'lara, başlangıç düzeyinde gelecek vadeden şirketlere nasıl destek vereceği konusunda çalışıyoruz. Bankanın, bu firmalara destek vermesinin önünü açacağız. Hazine olarak fonlara para veriyoruz. Böylece ekosistemi daha da güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bütün bunlar sonuç üretecek ve Türkiye katma değer zincirinde yukarı çıkacak. Böylece Türkiye, bugün sorun diye gördüğümüz cari açığı tamamen geride bırakacak. Teknoloji firmalarını desteklemeye yönelik fonlar kurulacak. Dijital transformasyon için özel sektörle yol haritası hazırladık, onu paylaşacağız. Biz, her alanda bilim ve teknolojiyi daha güçlü devreye koyup destekleyeceğiz" diye konuştu.

“Kadınların İş Gücüne Katılımını Artıracağız”

İş gücü piyasasını daha esnek hale getireceklerini ve kadınların iş gücüne katılımını artıracaklarını belirten Şimşek, "Kadınların eğitim düzeyi hızla yükseliyor. Türkiye artık tek kanatlı değil, çift kanatlı uçmaya başlayacak. Bütün kadınları üniversite mezunu yapacağız. Bunun için de önümüzdeki dönemde daha büyük teşvikler vereceğiz. İş başı eğitimini, hayat boyu öğrenmeyi çok önemsiyoruz, part time çalışmanın önünü çok daha güçlü şekilde açacağız" ifadesini kullandı. Gelecek dönem yapılacak reformlar konusunda da bilgi veren Şimşek, "Şirketler kurtarılabiliyorsa kurtarılması, kurtulamıyorsa rahat şekilde tasfiyesinin önünü açacak kapsamlı bir reform Mecliste. 1-2 hafta içinde geçer diye ümit ediyorum. Diğer tüm alanlarla reform yapmaya devam edeceğiz. Vergiyi tabana yaymak, dolaylı vergilere olan bağımlılığı azalmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde çok önemli reform başlıklarımız var. Bunlardan birkaç tanesi, birkaç ay içinde geçecektir. Şu anda katma değer vergisi (KDV) reformu tamamlanmış durumda, Mecliste ele alınacak. Kamu yönetiminde de önemli bir reform gündemde" dedi.

Türkiye'nin, pek çok alanda Avrupa'nın ilk 3 sırasını hedeflediğini belirten Şimşek, "Kişi başı milli gelirde, milli gelir büyüklüğünde ve diğer alanlarda ilk üçü hedefliyoruz, iddialıyız, oraya da eninde sonunda ulaşacağız" diye konuştu. Şimşek, Türkiye'de atıl kaynaklar olduğunu ve bunları değerlendireceklerini vurgulayarak, "Ciddi altın stoku var, bunu piyasaya çekmeliyiz. İlk defa ev alacaklara yeni bir teşvik mekanizması getiriyoruz. İstanbul Finans Merkezi düzenlemelerini de yakında Meclise getireceğiz" diye konuştu.

Şimşek, Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 2050'de 5 trilyon doların üzerine taşınmış olacağına işaret ederek, şunları söyledi: "Bizim, beşeri sermaye, altyapı ama en önemlisi Ar-Ge, inovasyon ekosistemini daha da güçlendirmemiz lazım. Bu konuda kat edeceğimiz çok mesafe var. Türk özel sektörünün daha çok Ar-Ge yapmasını ve teşviklerimizden yararlanmasını bekliyoruz. Çok güçlü desteğe devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından İKB Başkan Danışmanı Hayat Sindi, Katılım Platformu ve Dönüşüm Fonu'na ilişkin detaylı bir sunum yaptı.

07.03.2018