Gıda Üst Düzey Önceliklendirme Grubu Toplantısı Yapıldı

-A +A

Gıda alanında TÜBİTAK bünyesinde güdümlü çağrıya çıkılacak alt teknoloji konularının belirlenmesine girdi sağlamak için oluşturulan “Gıda Üst Düzey Önceliklendirme Grubu” toplantısı 6 Nisan 2012 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık Binasında yapıldı.

Gıda Üst Düzey Önceliklendirme Grubu, sektördeki şemsiye kuruluşların ve STK’ların üst düzey yöneticileri, sektöre yönelik somut çalışmaları olan akademisyenler ve gıda üretim tüketim zinciri ana araştırma alanları arasındaki denge gözetilerek belirlenen sanayi üst düzey yöneticilerinden oluşuyor. Ayrıca ilgili Bakanlıklardan üst düzeyde katılım sağlanıyor.
 
Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında gıda alanı “İvme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı alanlar”dan biri olarak belirlendi. Bu çerçevede hazırlanan “Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik StratejisiBilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 23. toplantısında kabul edildi.

UBTYS 2011-2016’nın odak noktasını konu bazlı güdümlü destek mekanizmaları ve destek programları oluşturuyor. Bu destek mekanizmalarına girdi oluşturmaya yönelik ikinci üst düzey önceliklendirme toplantısı gıda alanında gerçekleştirildi.

Fotoğrafların büyük hallerini görmek için üzerlerine tıklayınız.

 

 

 

   

18.01.2013 Kurumsal, Politikalar