Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası TÜBİTAK MARTEK Ev sahipliğinde Gebze’de Açıldı

-A +A

En Az Gelişmiş Ülkelerin (EAGÜ) bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirmeyi ve teknoloji transferi gerçekleştirmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan Teknoloji Bankası’nın açılış töreni Gebze TÜBİTAK Marmara Teknokent'te gerçekleşti. 9-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen, IV. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı kapsamında Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından EAGÜ’lere yönelik bir bilim ve teknoloji taahhüt paketi açıklanmış, paket kapsamında, bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki taahhütlerden biri de, EAGÜ’ler için “Teknoloji Bankası” rolü üstlenecek uluslararası bir merkezin Türkiye’de kurulması olarak ilan edilmiştir.

Teknoloji Bankası Açılış Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Teknoloji Bankası'nın, sayıları 47'yi bulan en az gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirme yönündeki küresel çabalar açısından önemli ve tarihi bir dönüm noktasını oluşturduğunu söyledi. İlk kez Mayıs 2011'de Türkiye'nin İstanbul'da ev sahipliğini yaptığı IV. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı'nda gündeme gelen bu fikrin, konferans sonunda kabul edilen İstanbul Eylem Planı'nda EAGÜ'lere yönelik bir Teknoloji Bankası kurulması çağrısı ile yer bulduğunu hatırlatan Bakan Faruk Özlü, Teknoloji Bankası'nın operasyonel hale getirilmesinin, Temmuz 2015'te Addis Ababa'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası BM Kalkınmanın Finansmanı Konferansı sonunda kabul edilen Eylem Planı ile Eylül 2015'de kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde yer aldığını kaydetti.

Törendeki konuşmasında Teknoloji Bankası'nın kurulması ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 17.8 nolu alt hedefin gerçekleştirilmiş olduğuna dikkati çeken Bakan Faruk Özlü: "Bu proje, ülkemizin sürdürdüğü girişimci ve insani dış politika yaklaşımının en güzel tezahürlerinden birini oluşturmaktadır. İnsani dış politikamız çerçevesinde, mazlumların yardımına koşup; yoksulluk, çatışma, doğal afet yaşayan halklara yardım eli uzatıyoruz" dedi.

Türkiye'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği 8,2 milyar dolar tutarındaki resmi kalkınma yardımıyla dünyanın milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülkelerinden birisi haline geldiğine dikkati çeken Bakan Faruk Özlü, "Söz konusu yardımlarımızı yaparken, yerel makamlarla yakın iş birliği içinde hareket etmeye büyük özen gösteriyoruz. Kısa süreli insani yardımlara ilaveten uzun vadeli, kapasite gelişimine odaklı kalkınma yardımlarına öncelik veriyoruz. Kalkınma yardımlarımızda, En Az Gelişmiş Ülkeler özel bir yere sahiptir. Bu anlayışla EAGÜ'lere yönelik BM Teknoloji Bankası'nın ev sahipliğine talip olduk" değerlendirmesinde bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; Teknoloji Bankası'nı, birçok fırsat sağlayacağına inanarak TÜBİTAK MARTEK tesislerinde kurulmasına karar verdiklerine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:  "Banka, özellikle hem Gebze'de oluşturmakta olduğumuz Bilişim Vadisi'ne hem de TÜBİTAK enstitülerimize yakın olabilecek ve MARTEK, Bilişim Vadisi ve enstitülerimizin oluşturduğu ekosistemden faydalanabilecektir. Banka ayrıca ileri teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi, uluslararası platformlarda faaliyet göstermeyi ve yabancı ortaklıklar kurarak, Ar-Ge çalışmalarını uluslararası pazarlara taşımayı amaçlayan girişimcilere yakın konumlanacaktır. Aynı zamanda, TÜBİTAK ve enstitülerinin sahip olduğu kabiliyetler ve Bilişim Vadisi'nin sunacağı imkanların, bir araya gelmesi ile oluşacak sinerji, Teknoloji Bankası'nın gücüne güç katacaktır. Teknoloji Bankası'nın ana faaliyet alanlarından biri olan Bilim Teknoloji ve Yenilik Destek Mekanizması kapsamında, hedeflenen ortak iş birliği projeleri için enstitülerimiz, Teknoloji Bankası’na hem insan kaynağı hem de yeni proje ve iş birliği olanakları anlamında da katkıda bulunacaktır."

Bakan Faruk Özlü ayrıca açılış töreninin ardından gerçekleştirilecek panelin de Teknoloji Bankası'nın, En Az Gelişmiş Ülkeler'in kalkınmasında oynayacağı önemli rolün farklı boyutlarıyla anlatılabilmesi için bir fırsat teşkil edeceğine inandığını sözlerine ekledi. Konuşmalar sonrasında TÜBİTAK, Teknoloji Bankası ve Global Good Fonu arasında EAGÜlerin teknoloji transferi ve bilim sanayi teknoloji konusunda gelişmelerini ve desteklenmelerini amaçlayan işbirliklerine yol açması hedeflenen üçlü Mutabakat Zaptı imzalandı.

Açılış törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra, BM Genel Sekreter Vekili Amina Muhammed ile BM Genel Sekreter Yardımcısı ve En Az Gelişmiş Ülkeler Yüksek Temsilcisi Katoa Utoikamanu ile çok sayıda yerli ve yabancı üst düzeyli davetli katıldı.

Teknoloji Bankasının TÜBİTAK MARTEK’te açılmasıyla, ileri teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi, uluslararası platformlarda faaliyet göstermeyi ve yabancı ortaklıklar kurarak Ar-Ge çalışmalarını uluslararası pazarlara taşımayı amaçlayan girişimcilerin yakınına konumlanmış olacak. Sayısı 47’yi bulan En Az Gelişmiş Ülkenin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirme çabalarına destek vererek bu ülkelere teknoloji transferi alanında yardımcı olmayı amaçlayan Teknoloji Bankası sayesinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması konusunda önemli adımlar atılmış olacak.

08.06.2018