Bilim ve Teknolojide Türk- İngiliz İşbirliği Resmileştirildi

-A +A

Türkiye ile İngiltere arasında, bilimsel ve teknolojik işbirliğinde somut adımlar atmak üzere yürütülen görüşmeler, “Kâtip Çelebi-Newton Fonu Mutabakat Zaptı”nın imzalanmasıyla resmiyet kazandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın talimatıyla başlatılan ve koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu, birçok alanda işbirliği imkanı sunuyor.  Kâtip Çelebi-Newton Fonu ile Türkiye ve İngiltere arasındaki bilim, teknoloji ve yenilik eşgüdüm faaliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Fon, iki ülke araştırmacılarına ortak araştırma projeleri, doktora ve doktora sonrası araştırmacı bursları, araştırmacı değişimi, ortak endüstriyel araştırmalar gibi imkanlar sunuyor.

2014 - 2018 dönemi için tahsis edilen fon kapsamında, Türkiye ve İngiltere, eş finansman mantığı ile her yıl için dörder milyon pound olmak üzere, toplamda yıllık 8 milyon pound tutarında ortak bir bütçe kullanacak.

İdari Komite Toplantısı gerçekleştirildi

İşbirliğinin yasal zeminini oluşturmak üzere İngiltere’nin İş, Yenilik ve Yetenekler Bakanlığı’nda Kâtip Çelebi-Newton Fonu I. İdari Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Kâtip Çelebi-Newton Fonu I. İdari Komite Toplantısı’nda İngiltere’deki ortak kuruluşlar ve TÜBİTAK faaliyetleri hakkında sunumlar yapıldı. Fon altında oluşturulmaya başlanan ikili işbirliği, burs ve destek programları ve söz konusu program çağrıları ile ilgili müzakereler yürütüldü.

Bilgilendirme ve sunumların sonunda, Türkiye’yi temsilen TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Alper KUTAY ve İngiltere İş, Yenilik ve Yetenekler Bakanlığı İnovasyon Grup Direktörü Sir John O’REILLY tarafından Kâtip Çelebi-Newton Fonu Mutabakat Zaptı imzalandı. Atılan imzalarla, Türkiye ve İngiltere ortaklığında oluşturulacak programların yasal temeli atılmış oldu.

02.10.2014