Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Toplantısı Yapıldı

-A +A

Türkiye’de bilim politikalarının oluşturulmasında en yüksek karar organı olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 25. toplantısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Gölbaşı’nda bulunan Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi’nde düzenlenen toplantı Başbakan Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı.

Başbakan Erdoğan, ülkemizde bilim, teknoloji ve yenilik alanda yaşanan katma değer yaratan gelişmelerin Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarına dayandığını belirterek, bu toplantıların Türkiye için kritik bir platform olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin birçok alanda kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna ulaştığını belirten Başbakan Erdoğan, bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki atılımımızın tüm dünyaca dikkatle izlendiğinin altını çizerek, bu başarıda kurumlararası diyalog ve işbirliğinin önemini niteledi.

Başbakan Erdoğan konuşmasında, özellikle savunma alanındaki başarılı projelere vurgu yaptı ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli seyir füzesi, akıllı bomba, füze gözü gibi milli imkanlarla mühendislerimiz tarafından geliştirilen projelere değindi.

Topluma somut etki eden, vatandaşın hayatını kolaylaştırıcı projelerin önümüzdeki dönemde hız kazanacağını belirten Başbakan Erdoğan, Akıllı Kimlik Kartı Projesi’nin tamamladığını söyledi ve 2015 yılı sonuna kadar bütün vatandaşların akıllı kimlik kartına sahip olacağını müjdeledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nda e-Devlet uygulamalarının devletler ve vatandaşlar için kritikliğini aktaran bir sunum yaptı. E-Devlet sisteminin vatandaş, kamu kurumları ve kamu kurumu çalışanları için hangi alanlarda katma değer sağladığına değinen Prof. Altunbaşak, başarılı bir e-Devlet sisteminin kurulması için atılması gereken adımları paylaştı. TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak sunumunda ayrıca, dünyadaki başarılı e-Devlet sistem ve uygulamalarının incelenmesiyle oluşturulan model ve önerileri aktardı.

Prof. Altunbaşak, Türkiye’nin refahına, vatandaşın mutluluğuna, Türkiye’nin kalkınmasına en çok ve en hızlı etki edecek konulara bakıldığında karşımıza Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve özellikle de e-Devlet uygulamalarının çıktığını aktardı. Ve e-Devlet uygulamaları ile yüksek olmayan maliyetlerle, ülkemizde yaşam kalitesinin artmasına ve vatandaşlarımızın mutluluğuna ciddi katkılar yapılabileceğinin altını çizdi.

25. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun bir diğer gündemi üstün zekalı çocukların eğitimi konusuydu. Son üç BTYK toplantısında da Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak insan kaynağının nitelikleri ve bu insan kaynağının nasıl yetiştirilebileceğine odaklanılması, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik insan kaynağına verdiği önemi vurguluyor.

25. BTYK’da da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2013-2017’nin detayları, MEB Müsteşarı Dr. Emin Zararsız tarafından bir sunumla paylaşıldı. Sunumda; üstün yetenekli bireylerin eğitimine dair modeller ve Türkiye için önerilen yol haritası aktarıldı. Strateji Planı ile bireylerin üstün yeteneklerinin gelişiminin desteklendiği, merak, öğrenme ve yaratıcılığa zemin oluşturan öğrenme ortamlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Böylelikle, üstün yetenekli bireylerin yetenek ve özelliklerini tanıyarak potansiyellerini en üst düzeyde kullanmaları ve geleceğin liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Sunumların ardından, son 6 aydaki gelişmeler Yüksek Kurul tarafından tartışıldı. BTYK’nın 25. toplantısında altı yeni karar alındı. Ayrıca bir karar tamamlanarak sonuçlandırıldı.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25. toplantısında alınan yeni kararlar:

Toplantı ile ilgili diğer dokümanlara ulaşmak için tıklayınız

Fotoğraflar

18.01.2013 Kurumsal, Politikalar