Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üst Düzey Önceliklendirme Grubu Toplantısı

-A +A

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üst Düzey Önceliklendirme Grubu” toplantısı 25 Nisan Çarşamba günü TÜBİTAK Başkanlık Binasında gerçekleştirildi.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında “Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu alanlar”dan biri olarak belirlenmişti.

UBTYS 2011-2016’nın odak noktasını konu bazlı güdümlü destek mekanizmaları ve destek programları oluşturuyor. Bu destek mekanizmalarına girdi oluşturmaya yönelik oluşturulan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üst Düzey Önceliklendirme Grubu, sektördeki şemsiye kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sektöre yönelik somut çalışmaları olan akademisyenler ile bilgi ve iletişim teknolojileri ana araştırma alanları arasındaki denge gözetilerek belirlenen sanayi üst düzey yöneticilerinden oluşturuldu. Toplantıya ayrıca ilgili Bakanlıklardan ve Kamu Kurumlarından üst düzeyde katılım sağlandı.

Toplantının kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında TÜBİTAK bünyesinde güdümlü çağrıya çıkılacak alt teknoloji konularının belirlenmesine girdi sağlamak amacıyla ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün Ar-Ge kapasitesi ve potansiyeli değerlendirilerek önceliklendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Fotoğrafların büyük halini görmek için üzerlerine tıklayınız.

                 

18.01.2013 Kurumsal, Politikalar