BİDEB 2237 - Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi Gerçekleştirildi

-A +A

Yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesine sahip araştırmacılara, ulusal ve uluslararası proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik mühendislik alanında 2237 Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi 22-24 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Antalya’da düzenlenen ve 103 kişinin katıldığı eğitim, eş zamanlı beş sınıf olarak yürütüldü. Toplamda 15 eğitmen ile eğitim verildi. Üç gün süren etkinlik sonunda, eğitmenlere ve katılımcılara belgeleri TÜBİTAK-BİDEB Etkinlik Destekleri Grup Koordinatörü Hüseyin Akova tarafından takdim edildi. 

07.03.2018