AB Ufuk2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Danışma Kurulu Toplantıları TÜBİTAK’ta Yapıldı

-A +A

Yaklaşık 76 Milyar Avro bütçe ile 2014-2020 yılları arasında yürütülecek olan Avrupa Birliği’nin Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Ufuk2020’nin İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Danışma Kurulu toplantıları, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın başkanlığında 21 Haziran 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Çerçeve Programları İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Ufuk2020 Programı Danışma Kurulu toplantılarında, Ufuk2020 Programı’nda Türkiye’nin performansını artırmak adına planlanan faaliyetler, Ulusal İrtibat Noktası ve Program Komite Delegeleri Sistemi, Program’a ilişkin strateji ve hedefler ile hedefleri gerçekleştirmek adına belirlenebilecek performans kriterleri ve tasarlanabilecek ortak eylemler hususlarında katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri alındı.

Anılan kurulların ulusal katılım performansımızı artırmak adına önemli bir işlevi olacağı değerlendirilerek, katılımcı kurum ve kuruluşların kritik katkıları ile ulusal koordinasyon sürecinin güçlendirilmesi ve ileriki dönemlerde Ufuk2020 Programı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından yürütülecek olan faaliyetlerin planlanması ve uygulanması süreçlerine katkı sağlayacağı konusunda uzlaşıya varıldı.

Toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, DEİK, MÜSİAD, TOBB, TÜSİAD ve YASED’den oluşan Genişletilmiş Danışma Kurulu, üst düzey temsilciler düzeyinde katıldılar.

TÜBİTAK 2014 Yılında Ufuk2020 İçin Ulusal Koordinasyon Kuruluşu Olarak Görevlendirildi

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 18 Haziran 2014 tarihli 27. Toplantısı’nda alınan 2014/105 sayılı kararıyla TÜBİTAK, Ufuk2020 Programı için Ulusal Koordinasyon Kuruluşu olarak görevlendirilmiş ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla ülkemizin Ufuk2020 Programı'ndan elde edeceği kazanımların daha da artırılması doğrultusunda bir Danışma Kurulu oluşturulmuştu.

Gelinen aşamada, Ufuk2020 Programı’na ilişkin daha kapsayıcı bir süreç yürütebilmek adına Ufuk2020 Programı Danışma Kurulu’na üye kurum ve kuruluş sayısı 10’dan 27’ye çıkarıldı.  Bunun yanında, Avrupa Birliği Çerçeve Programları’na katılımı artırmak adına stratejik faaliyetleri etkin biçimde tasarlamak ve uygulamaya geçirmek için bir İzleme ve Yönlendirme Kurulu da oluşturuldu.

22.06.2018