5. İzmir İktisat Kongresi Başladı

-A +A

"Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi" temasıyla düzenlenen 5.İzmir İktisat Kongresi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı.

30 Ekim - 1 Kasım 2013 tarihleri arasında İzmir Swiss Otel’de gerçekleştirilen kongre açılış konuşmaları ile başladı. Kongrenin ilk günü 'Küresel Ekonomik Gelişmeler Çerçevesinde Türkiye Ekonomisi' düzenlenecek özel oturumda tartışılacak. 2 ve 3. gün ise panellerle devam edecek. 241 panelistin yer alacağı 34 panel kapsamında yüksek ve istikrarlı büyüme hızı, sanayileşme, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilik, nitelikli beşeri sermaye, bölgesel gelişme, rekabetçi ve yaşanabilir kentler, kapsayıcı kalkınma politikaları, işgücü piyasası ve istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme, kamu ekonomisi, kamu yönetimi reformları, bilişim politikaları, hizmetler sektörünün geliştirilmesi, tarım ve gıda, uluslararası rekabet gücü, uluslararası ticaret gibi konu başlıklarının tartışılması ve politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kongrenin ikinci gününde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ın başkanlığını yapacağı 'Yenilikçi Üretim Yapısına Geçişte Sanayileşme, Girişimcilik, Ar-Ge, Yenilik ve Ticarileştirme Politikaları' konulu panel düzenlenecek.

31.10.2013