2018 Yılı BiGG Değerlendirme Toplantısı ve TÜBİTAK ile DMO Arasında İşbirliği Protokolü İmza Töreni Gerçekleştirildi

-A +A

BiGG Programı’nın 2018/2 Çağrı sonuçlarının değerlendirilmesi, paydaşlarının dahil olduğu çalışmalarla etkisinin artırılması ve farklılaşan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecinde her yıl gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı 11 Temmuz 2019 tarihinde, TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonunda yapıldı. 

Toplantıda 2019 yılı itibariyle kurulan bin 233 BiGG firmasının sürdürülebilirliğini desteklemek ve kamu kaynağı kullanılarak oluşturulan projelerin ara ya da son çıktısı olan teknolojik ürünlerin kamu tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla, TÜBİTAK ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.

TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, imza töreninde yaptığı konuşmada, DMO ile yapılacak işbirliğinin, yeni bir model olacağını ve firmaların görünürlüğüne katkı sağlayacağını belirtti. İşbirliği sürecinin hızlı bir şekilde gelişmesinden dolayı DMO’ya ve sürece katkı sağlayanlara teşekkür ederek sözlerine devam eden Prof. Dr. Mandal, şunları söyledi: “Destek ve teşviklerle yönlendirilen teknolojik gelişme alanlarının kamu alımları ile desteklenmesi, firmaların finansman sorununu azaltmak adına önemlidir. TÜBİTAK–DMO işbirliğiyle BiGG firmaları Tekno Katalogda yer alacak, BiGG firmalarının kamuya satış yapabilmesini sağlayacak önemli bir adım atılacaktır.”

“Türkiye’nin Ar-Ge ve Yenilik Strateji Belgesini Yakın Zamanda Kamuoyuyla Paylaşacağız”

Girişimlerin erken aşamalarında sahiplenilme ve ticarileşmesinde zorluklar yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Mandal, kamunun bu alandaki desteğinin girişimciliği daha anlamlı boyuta getirdiğine dikkati çekti. TÜBİTAK’ın destek ekosistemi hakkında sunum yapan Prof. Dr. Mandal, Türkiye'nin hedef odakları konusunda paydaşlardan ön planda olmalarını ve ülkenin ulusal öncelikleri, yetkinlikleriyle küresel eğilimleri dikkate alarak bir yaklaşım geliştirmelerini beklediklerini söyledi. Gelecekte, kurum kaynaklarının yüzde 75’ini öncelikli alanlarda kullanmayı planladıklarını ve destek ekosistemini çıktı ve etki odaklı iyileştireceklerini kaydeden Prof. Dr. Mandal, "Az kaynakla çok çıktı oluşturmaya yönelik daha esnek yöntemler geliştirebiliriz. Amacımız insan kaynağımızı ve ürettiğimiz bilgiyi daha nitelikli hale dönüştürmek" diye konuştu.

“BiGG Programını TÜBİTAK’ın Markası Olarak Görüyoruz”

Türkiye’nin öncü üreticiler arasına girebilmesi için teknoloji ve yenilik yeteneği başta olmak üzere, nitelikli insan kaynağı gibi değer yaratan etkenlerini iyileştirmesi gerektiğine dikkat çeken TÜBİTAK Başkanımız, BiGG Programının, bununla ilişkili ekosistemin değişmesi ve değer üretimi konusundaki çalışmaları anlamlı kılacağını düşündüğünü ifade etti. Sistemlerimizde finans modellerimizin, mentörlük programlarımızın olduğunu ama sonuçta bir ticarileşme boyutunun da olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mandal, ticarileşme boyutuna giderken, özellikle kamunun bu süreci sahiplenmesinin anlamlı olduğunu söyledi. BiGG Programını TÜBİTAK’ın markası olarak gördüğünü, BiGG’in, en yenilikçi yaklaşımların beklendiği bir program olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mandal, şunları söyledi: “Kaynak veren kurum olmaktan çok, çıktıyı ve etkisini yöneten bir kurum olma çabasındayız. Bugünkü toplantının beklediğim çıktılarından biri bu. 2019’un ilk çağrısında bunu net bir şekilde göreceğiz. Kadın girişimcilik sürecinin, kendi performans göstergelerimizde izleyebileceğimiz bir boyutta olmasını istiyoruz. BiGG+’ı çok anlamlı buluyoruz. Mentörlük sürecinin sadece firma kurulana kadar değil, kurulduktan sonra da devam etmesi gerekiyor. Bu doğrultuda uygulayıcı kuruluşlardan beklentilerimiz yüksek.”

"Ürünün Ticarileşmesi En Büyük Sorun" 

DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir de yapılan iş birliğiyle girişimcilik ekosistemine önemli katkıda bulunulacağını belirterek, proje sonunda girişimcilerin kamu pazarına hazır olmasını sağlayacaklarını dile getirdi. Türkiye'de teknolojik ürünlere ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Özdemir, sektörün özellikle Ar-Ge kısmında en büyük sorunun ürün ticarileştirilmesi ve markalaştırılması olduğunu kaydetti. Özdemir, "Erken aşamalarda Ar-Ge temelli ürünlerin can suyuna ihtiyacı var. Bu noktada kamunun alım politikalarıyla sektörün gelişmesi mümkün oluyor" değerlendirmesinde bulundu. 

“Ülkemizde İlk Kez İş Fikrinden Pazara Giden Yol Birleştirilecek”

Konuşmaların ardından iş birliği protokolüne imzalar atıldı. Türkiye'nin kalkınmasında ve 2023 hedefleri doğrultusunda Milli Teknoloji Hamlesinde kritik önem taşıyan teknolojilerin geliştirilmesi için imzalan protokol çerçevesinde, TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge teşvikleri sonucunda geliştirilmiş ve kamuya satışı olan teknolojik ürünler DMO Tekno Katalog platformuna dahil edilecek. Böylelikle girişimcilerin kamu alımlarından daha fazla pay sahibi olması sağlanarak ticarileşme ve markalaşma süreçleri desteklenecek. Kamu pazarına satış yapacak girişimcilerin fikir aşamasında, iş modeli oluşturma, pazar stratejileri, pazarlama kanalı, gelir modeli gibi konularda farkındalık sağlanması için ortak eğitim ve seminerler düzenlenecek. DMO Tekno Katalog Platformuna dâhil olmak isteyen firmaların İş Planına “BiGG’ten Pazara” Mentörlük Eğitimi ile süreçlerin yazılması sağlanarak, proje sonunda kamu pazarına hazır olması sağlanacak. Yani ülkemizde ilk kez iş fikrinden pazara giden yol birleştirilecek. Ülkemizin ihtiyacı olan teknolojilerin geliştirilmesi sürecinde, teknoloji yönetimi anlayışı ile TÜBİTAK ve DMO sahada birlikte çalışacak. “İşbirliği Geliştirme Çalışma Grubu” kurulacak, sürekli girişimcilerimiz ile iletişim ve etkileşimde olarak sahadan beslenerek işbirliği geliştirecek. Kurumlar arasında sürekli bilgi/veri alış verişinde bulunulacak. Girişimcilik ekosistemini satış-pazarlama odağında bir araya getiren DMO Tekno Katalog Platformunda, TÜBİTAK ve DMO ortak farkındalık çalışmaları, ekosistemin geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu işbirliği neticesinde çıkacak başarı hikâyeleri kamuoyu ile paylaşılacak.

“BiGG 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı Gün Boyu Sürdü” 

Gün boyu süren TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BiGG) 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısında, çağrı dönemleri süresince farklılaşan süreç örnekleriyle başarı yakalayan dört uygulayıcı kuruluş deneyimlerini paylaştılar. Girişimcilik ekosisteminin giderek önemi artan konularından olan kadın girişimciliği ve sosyal girişimcilik konularının da BiGG’in gündemine alınması kapsamında, Program çerçevesinde atılabilecek adımların belirlenmesi, uygulayıcı kuruluşların, kadın girişimciliği ve sosyal girişimcilik üzerine eğilen platformların dâhil olduğu tartışmalarla bir yol haritasının çizilebilmesi ve bu alanda farkındalık yaratılması amacıyla sosyal girişimcilik ve kadın girişimciliği konularında sunumlar yapıldı. 
 

12.07.2019