2016 Yılı Ar-Ge Faaliyetleri Anketi Sonuçları Açıklandı

-A +A

TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2016 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2016 yılında bir önceki yıla göre %19,5 artarak  24 milyar 641 milyon TL olarak gerçekleşti.  Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı %0,94; Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 136.953 olarak açıklandı.

 

Gayri Safi Yurt İçi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcaması

Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2016 yılında bir önceki yıla göre %19,5 artarak 24 milyar 641 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı %0,94’e* yükselmiştir.

Ar-Ge istatistiklerinin derlenmesinde uluslararası referans kaynağı olan Frascati Kılavuzu 2015 yılında güncellenmiştir. Güncellenen kılavuz ve ilave veri gereksinimleri de dikkate alınarak veri toplama ve raporlama yöntemi iyileştirilmiştir. Bu çalışma doğrultusunda kapsam eksiklikleri giderilmiş ve yükseköğretim Ar-Ge harcamaları tahmin modeli iyileştirilmiştir. Yürütülen çalışmalar sonucunda, toplam büyüklükler itibariyle geçmişe dönük revizyon yapmayı gerektirecek bir fark oluşmamış olup 2016 yılı değerleri yapılan iyileştirme çalışması sonucuna göre hesaplanmış, sadece yükseköğretimin 2008-2015 dönemine ilişkin finans kaynaklarının içsel dağılımı yeni duruma göre güncellenmiştir. Konuya ilişkin TÜİK tarafından yapılan detaylı bilgilendirme için "Genel Açıklamalar"a bakılabilir.

Sektörlere göre Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması ve Finans Kaynakları

2016 yılı Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler %54,2 ile en büyük paya sahipken, bunu %36,3 ile yükseköğretim takip etmiştir. TÜİK’in gerçekleştirmiş olduğu 2016 yılı araştırmasında ilk defa kapsama alınan kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamaları da genel devlet Ar-Ge harcamalarına dahil edilmiş olup, toplamda söz konusu iki sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki payı %9,5 olmuştur.

Ar-Ge harcamalarının 2016 yılında %46,7’si mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken bunu %35,1 ile genel devlet, %14,4 ile yükseköğretim, %3,7 ile yurtdışı kaynaklar ve %0,1 ile yurtiçi diğer kaynaklar takip etmiştir.

Ar-Ge Personeli Sayısı

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2016 yılında toplam 136 bin 953 kişi Ar-Ge personeli olarak çalışmıştır. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış %12 olarak gerçekleşmiştir. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2016 yılında %53’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, %38,4’ü yükseköğretimde ve %8,6’sı ise kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer almıştır.

Kadın Ar-Ge personelinin oranı %31,4 oldu

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 43 bin 48 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının %31,4’ünü oluşturmuştur. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde %24,3, genel devlette %26,8, yükseköğretimde ise %42,3 olmuştur.

Ayrıntılı bilgiye TÜİK web sayfasından ulaşılabilir.

2016 yılı için güncellenen Ar-Ge verilerine TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı’nın web sayfasından ulaşılabilir

 

*TÜİK tarafından açıklanan Ar-Ge yoğunluğu değerleri 12 Aralık 2016 tarihinde güncellenen GSYİH sonuçları baz alınarak geçmişe dönük revize edilmiştir. Örneğin 2015 yılı için %1,06 olarak açıklanan Ar-Ge yoğunluğu değeri yeni seride %0,88 olmuştur.

 

04.01.2018 Kurumsal, Politikalar, BTY İstatistikleri