2014 Yılı Ar-Ge Faaliyetleri Anketi Sonuçları Açıklandı

-A +A

TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2014 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2014 yılında bir önceki yıla göre %18,8 artarak 17 milyar 598 milyon TL olarak gerçekleşti.  Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı %1,01; Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 115.444, TZE araştırmacı sayısı da 89.657 olarak açıklandı.

Gayri Safi Yurt İçi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcaması

Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve özel sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2014 yılında bir önceki yıla göre %18,8 artarak 17 milyar 598 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı %1,01’dir.

Sektörlere göre Gayri Safi Yurt İçi Ar-Ge Harcaması ve Finans Kaynakları

2014 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarında özel sektör  %49,8 ile en büyük paya sahipken bunu %40,5 ile yükseköğretim sektörü ve %9,7 ile kamu sektörü takip etti.

2014 yılında Ar-Ge harcamalarının %50,9’u özel sektör tarafından finanse edilirken bunu %26,3 ile kamu sektörü, %18,4 ile yükseköğretim sektörü, %3,4 ile yurtiçi diğer kaynaklar ve %1,1 ile yurtdışı kaynaklar takip etti.

Ar-Ge Personeli Sayısı

2014 yılında TZE cinsinden toplam 115.444 kişi Ar-Ge personeli, 89.657 kişi araştırmacı olarak çalıştı. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin  %53,7’si özel sektörde, %35,7’si yükseköğretim sektöründe ve %10,6’sı kamu sektöründe yer almaktadır.

Ar-Ge Harcamaları ve Ar-Ge Personelinin Bölgesel Dağılımı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre 2014 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge %26,4 ile Ankara, Konya ve Karaman’ın dahil olduğu Batı Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu %22,7 ile Doğu Marmara (TR4) ve %21,6 ile İstanbul (TR1) Bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısına göre ise %23,6 ile İstanbul (TR1) ilk sırada yer almakta olup, bu bölgeyi %21,8 ile Batı Anadolu Bölgesi (TR5) ve %14,3 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izledi.

 

Ayrıntılı bilgiye TÜİK web sayfasından ulaşılabilir.

Güncellenen Ar-Ge verilerine TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı’nın web sayfasından ulaşılabilir.

18.11.2015 Kurumsal, Politikalar, BTY İstatistikleri