2013 Yılı Ar-Ge Faaliyetleri Anketi Sonuçları Açıklandı

-A +A

TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2013 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2013 yılında bir önceki yıla göre %13,4 artarak 14 milyar 807 milyon TL olarak gerçekleşti.  Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı %0,95; Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 112.969, TZE araştırmacı sayısı da 89.075 olarak açıklandı.

Gayri Safi Yurt İçi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcaması

Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve özel sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2013 yılında bir önceki yıla göre %13,4 artarak 14 milyar 807 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı %0,95’tir.

Sektörlere göre Gayri Safi Yurt İçi Ar-Ge Harcaması ve Finans Kaynakları

2013 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarında özel sektör  %47,5 ile en büyük paya sahipken bunu %42,1 ile yükseköğretim sektörü ve %10,4 ile kamu sektörü takip etti. Bir önceki yıl özel sektör  %45,1 ile yine ilk sırada yer alırken, bunu %43,9 ile yükseköğretim, %11 ile kamu sektörü takip etti.

2013 yılında Ar-Ge harcamalarının %48,9’u özel sektör tarafından finanse edilirken bunu %26,6 ile kamu sektörü, %20,4 ile yükseköğretim sektörü, %3,3 ile yurtiçi diğer kaynaklar ve %0,8 ile yurtdışı kaynaklar takip etti.

Ar-Ge Personeli Sayısı

2013 yılında TZE cinsinden toplam 112.969 kişi Ar-Ge personeli, 89.075 kişi araştırmacı olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış %7,5 oldu. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin  %51,7’si özel sektörde, %37,7’si yükseköğretim sektöründe ve %10,6’sı kamu sektöründe yer almaktadır.

Ar-Ge Harcamaları ve Ar-Ge Personelinin Bölgesel Dağılımı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1.Düzeye göre 2013 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge %27,5 ile Ankara, Konya ve Karaman’ın dahil olduğu Batı Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu %21,3 ile Doğu Marmara (TR4) ve %20,3 ile İstanbul (TR1) Bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısına göre ise %22,7 ile İstanbul (TR1) ilk sırada yer almakta olup, bu bölgeyi %22,2 ile Batı Anadolu Bölgesi (TR5) ve %15,5 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izledi.

Ayrıntılı bilgiye TÜİK web sayfasından ulaşılabilir.

2013 yılı için güncellenen Ar-Ge verilerine TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı’nın web sayfasından ulaşılabilir.

 

20.11.2014 Kurumsal, Politikalar, BTY İstatistikleri