2012 Yılı Ar-Ge Faaliyetleri Anketi Sonuçları Açıklandı

-A +A

TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2012 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2012 yılında bir önceki yıla göre bir önceki yıla göre %17,1 artarak 13,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı %0,92, Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli 105.122, TZE araştırmacı sayısı da 82.122 olarak açıklandı.

Gayri Safi Yurt İçi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcaması

2012 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve özel sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2012 yılında bir önceki yıla göre %17,1 artarak 13,1 milyar TL olarak hesaplandı. Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı %0,92’dir. Bu oran 2011 yılında %0,86’ydı.

Sektörlere göre Gayri Safi Yurt İçi Ar-Ge Harcaması ve Finans Kaynakları

2012 yılında özel sektör Ar-Ge harcamaları %45,1 pay ile toplam içindeki en büyük orana sahiptir. Ar-Ge harcamalarının %43,9’u yükseköğretim sektörü ve %11’i kamu sektörü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl yükseköğretim %45,5 ile ilk sırada yer alırken, bunu %43,2 ile özel sektör, %11,3 ile kamu sektörü takip etmekteydi.

Ar-Ge harcamaları, finanse eden sektörler itibarıyla incelendiğinde, özel sektör %46,8 pay ile ilk sırada yer almaktadır. Harcamaların %28,2’si kamu sektörü, %21,1’i yükseköğretim sektörü, %3,4’ü yurtiçi diğer kaynaklar ve %0,6’sı yurt dışı kaynaklar tarafından karşılanmıştır.

Ar-Ge Personeli Sayısı

2012 yılında TZE cinsinden toplam 105.122 Ar-Ge personeli, 82.122 araştırmacı çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış %13,3’tür. Sektörler itibarı ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin %49,7’si özel sektörde, %38,8’i yükseköğretim sektöründe ve %11,5’i kamu sektöründe bulunmaktadır.

2011 yılında istihdam edilen 10.000 kişiye düşen TZE Ar-Ge personeli sayısı 42, araştırmacı sayısı 33 kişidir.

Ar-Ge Harcamaları ve Ar-Ge Personelinin Bölgesel Dağılımı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1.Düzeye göre 2012 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge %28,5 ile Batı Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu %20,6 ile Doğu Marmara (TR4) ve %20 ile İstanbul (TR1) Bölgesi takip etmektedir.

Ar-Ge personel sayısına göre ise %22,8 ile Batı Anadolu Bölgesi (TR5) ilk sırada yer almaktadır. Bu bölgeyi %21,8 ile İstanbul (TR1) ve %15,4 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izlemektedir.

 

Ayrıntılı bilgiye TÜİK web sayfasından ulaşılabilir.

2012 yılı için güncellenen Ar-Ge verilerine TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı’nın web sayfasından ulaşılabilir.

28.11.2013 Kurumsal, Politikalar, BTY İstatistikleri