1
2
3
4
5
6
7
Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasının amaçlandığı...
25.11.2020 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge...
20.11.2020 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları
TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen destek programları için mevcut durumda 3 farklı Mali Rapor...
02.11.2020 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları
TÜBİTAK, BİGG programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. 2012 yılında başlatılan Program...
22.10.2020 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1512
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürün veya ürün grubuna dönüştürülmesi, yüksek teknolojili ürün veya ürün grubunun...
20.10.2020 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları
29 Mart 2019 tarihinde yapılan duyuruda (https://tubitak.gov.tr/tr/haber/teydeb-programlarinda-yenilikler), TEYDEB'e her bir proje başvurusu için ön...
09.10.2020 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları
Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından...
02.10.2020 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları
17.02.2020-01.06.2020 tarihleri arasında açık kalan çağrıya yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarına göre desteklenmesi uygun bulunan...
01.10.2020 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları
TÜBİTAK TEYDEB ile kurum/kuruluşlar arasında evrak alıp gönderme işlemlerinin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla yapılması ile ilgili duyuru 20/...
28.09.2020 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları
Bilindiği üzere, TEYDEB Destek Programları Kapsamında Hakem ve İzleyici Değerlendirme Raporları (Proje Öneri Değerlendirme Raporu ve/veya Dönemsel...
26.09.2020 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları

Sayfalar