Genel Bilgi

Türkçe

Önemli Hususlar

Çağrılı uluslararası programlara sunulacak projenin ilgili çağrının değerlendirme takvimine uygun şekilde TÜBİTAK’a sunulması beklenir.

Uluslararası çağrılı projelerde ulusal başvurunun uygun bulunduğunu belirtir belgenin ya da yazının ve uluslararası başvuru formunun AGY103 ekler bölümüne eklenmesi gerekmektedir.

Proje ekibinde başvuru tarihi itibariyle proje konusu ile ilgili lisans mezunu en az bir kişinin bulunması gerekmektedir.

Destek Kapsamı

Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir.

Program kapsamında desteklenen gider kalemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Personel giderleri,

b) Seyahat giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

Süreç

Proje Başvuru ve Değerlendirme Süreci

1) Çağrı Duyurusu

Çağrıya konu Öncelikli Ürün Listesi, proje bütçesi üst sınırı, proje süresi üst sınırı, çağrı takvimi gibi başvuru koşullarını içeren, gerektiğinde çağrıya özel olarak bu uygulama esaslarında belirtilen maddelere istisna teşkil edecek hususları tanımlayan Çağrı Duyurusu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından http://www.hamle.gov.tr internet adresinde yayımlanır.

Destek Kapsamı

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)

Programda sağlanan destek oranı

Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.

Destek Kapsamı

Bu programın amacı; araştırmalarını Türkiye’de yapacak, doktorasını almış veya yurt dışında bir doktora programına kayıtlı yabancı ülke vatandaşı genç araştırmacılara mali destek sağlayarak ülkemizin bilim ve teknoloji alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesidir.


Destek Kapsamı

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi