Genel Bilgi

Türkçe

Süreç

Amaç ve hedefleriyle birlikte Çağrı programının oluşturularak proje destek çağrısına çıkılacak konuların ve çağrıya özel hususların belirlenmesinde, projelerin değerlendirme ve izleme sürecinde, yıllık çağrı programı raporlarının oluşturulması ve TÜBİTAK’a sunulmasında, çağrı programının değerlendirilerek devamı, sonlandırılması veya yeni çağrı konularının belirlenmesi vb. hususlarda TÜBİTAK’a öneri getirmekle sorumlu olmak üzere, ilgili GYK, DK üyeleri, kamu ve özel sektör temsilcileri vb. ile TÜBİTAK uzmanlarından Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) oluşturulur.

Program Hakkında

Çağrı Kapsamı:

Doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan ve belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya konaklamasız eğitim programlarıdır.

APSCO

Asia Pacific Space Cooperation Organization
APSCO (Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü), Asya-Pasifik Bölgesinde uzay alanında işbirliği oluşturmak, yeni teknolojiler geliştirilmesine katkıda bulunmak, dış uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını sağlamak ve uzay alanında karşılıklı bilimsel bilgi alışverişini mümkün kılmak amaçları ile 2005 yılında kurulmuştur.

UNOOSA

Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi
Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi (the United Nations Office for Outer Space Affairs/ UNOOSA), dış uzayın barışçı amaçlarla kullanımı için uluslararası işbirliği sağlanmasından sorumlu Birleşmiş Milletler dairesidir. UNOOSA, dış uzayın barışçı amaçlarla kullanımı için uluslararası işbirliğiyle özel olarak ilgilenen Birleşmiş Milletler Dış Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanımı Komitesi’nin (the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space/ COPUOS) sekreterliği olarak görev yapmaktadır.

Uygulama-İzleme Sistematiği

BTYK’nın 22. Toplantısı’nda UBTYS 2011-2016’da belirlenen stratejilerle ilgili eylemlerin BTYK Sekreteryası (TÜBİTAK) tarafından izlenmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, UBTYS 201-2016 yatay ve dikey eksenleri kapsamında 5 yıllık bir süre için belirlenen stratejilere ulaşılabilmesi için yürütülecek eylem, proje ve faaliyetler her yıl ilgili kurumlar tarafından TÜBİTAK’a gönderilecektir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi