Genel Bilgi

Türkçe

APSCO

Asia Pacific Space Cooperation Organization
APSCO (Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü), Asya-Pasifik Bölgesinde uzay alanında işbirliği oluşturmak, yeni teknolojiler geliştirilmesine katkıda bulunmak, dış uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını sağlamak ve uzay alanında karşılıklı bilimsel bilgi alışverişini mümkün kılmak amaçları ile 2005 yılında kurulmuştur.

UNOOSA

Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi
Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi (the United Nations Office for Outer Space Affairs/ UNOOSA), dış uzayın barışçı amaçlarla kullanımı için uluslararası işbirliği sağlanmasından sorumlu Birleşmiş Milletler dairesidir. UNOOSA, dış uzayın barışçı amaçlarla kullanımı için uluslararası işbirliğiyle özel olarak ilgilenen Birleşmiş Milletler Dış Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanımı Komitesi’nin (the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space/ COPUOS) sekreterliği olarak görev yapmaktadır.

Uygulama-İzleme Sistematiği

BTYK’nın 22. Toplantısı’nda UBTYS 2011-2016’da belirlenen stratejilerle ilgili eylemlerin BTYK Sekreteryası (TÜBİTAK) tarafından izlenmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, UBTYS 201-2016 yatay ve dikey eksenleri kapsamında 5 yıllık bir süre için belirlenen stratejilere ulaşılabilmesi için yürütülecek eylem, proje ve faaliyetler her yıl ilgili kurumlar tarafından TÜBİTAK’a gönderilecektir.

Kapsam

UBTYS 2011-2016’da ülkemizin BTY vizyonunun gerçekleştirilmesinde, Ar-Ge ve yenilik sistemindeki temel dinamiklerin işlevselliğini artıracak stratejiler anahtar niteliğindedir. Bu bağlamda, BTP-UP 2005-2010 aracılığıyla Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin önemli düzeyde geliştirilmesine yönelik yakalanan başarının 2011-2016 döneminde ivmelenerek sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, yeni dönemde önem taşıyan gereksiminler arasında:

Önemli Hususlar

  • Program çağrı duyurusu sonuna kadar dikkatlice okunmalıdır.
  • Bursiyer  başka bir kuruluştan destek alıyorsa başvuru esnasında, daha sonra aldığı takdirde 15 gün içinde TÜBİTAK BİDEB’e bilgi vermekle yükümlüdür.
  • Başvuruda sisteme yüklenen taahhütname, bursiyerlik onaylandıktan sonra mail yoluyla belirten tarihler arasında TÜBİTAK’a teslim edilmelidir.
     

Destek Kapsamı

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisinin/öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlanır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi