Genel Bilgi

Türkçe

Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları

Burs süresi, 12 ayı aşmamak koşuluyla, adaya TÜBİTAK tarafından tahsis edildiği bildirilen süre kadardır. Aylık burs miktarı Avrupa ülkeleri için en fazla 2.100 Avro, Diğer ülkeler için en fazla 2.500 Amerikan doları kadardır (bkz. ülkelere göre burs miktarları). Ödemeler bir, iki veya üçer aylık dönemlerde yurt içinde veya yurt dışında bulunan banka hesaplarına yapılabilir.

Önemli Hususlar

Doğru ve Eksiksiz Başvuru İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Çağrı metni sonuna kadar dikkatlice okunmalıdır.
  • Başvuru teslim tarihlerine dikkat edilmelidir.
  • Eş bileti için çalışan/çalışmayan eşlerin ARBİS sisteminde kaydı olmalıdır.
  • Başvuru yapanların ARBİS sisteminde kaydı güncel olmalıdır.

Belirtilen şartlar kesindir bu nedenle uygun olmayanların adaylıkları kabul edilmez.

Destek Kapsamı

Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarınına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi