Genel Bilgi

Türkçe

Önemli Hususlar

Başvuruyu yapacak Yükseköğretim  Kurumu  içinde  tek  bir  TTO  olması  esastır.  Ancak  Modüllerin
yürütülmesi  için TTO’ya bağlı  farklı kurumsal yapılar oluşturulabilir. Bu durumda olan alt birimin, 1513–Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Mevzuatına uyumlu olması ve TTO’ya bağlı olarak çalışacağına yönelik yetkili organ kararını sunması gereklidir.

Süreç

Proje öneri bilgilerinin değerlendirilmesi

(1) Proje öneri bilgileri; Yürütme Komitesi tarafından değerlendirilir. 

(2) Değerlendirme sürecinde gerekli görüldüğü hallerde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılabilir. Ayrıca, proje ile ilgili görüşme yapmak üzere başvuru yapan  Kuruluş(lar) davet edilebilir.

(3)  Yürütme Komitesi  proje öneri bilgileri çerçevesinde aşağıda belirtilen  ölçütleri  dikkate alarak projeleri değerlendirir  ve  uygun bulduğu  projeleri puanlandırarak sıralama yapar. Ölçütler şunlardır:

Önemli Hususlar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknogirişim Sermaye Desteğini alan firmalar 1512 Programının 3. aşaması kapsamında 1507 Programına başvuru yapabilirler.

Bilim Kurulu’nun 7/4/2012 tarihli kararı ile yürürlüğe giren “TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Uygulama Esasları” 02/03/2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi