Genel Bilgi

Türkçe

Destekler

Proje Geliştirme Fonu:
Proje Geliştirme Fonu, bölgeye katkısı olabilecek projelerin gelişim aşamasında ve ön hazırlık çalışmalarının tamamlanmasında yardımcı olmaktır. Proje süresi en fazla 12 ay, destek miktarı ise en fazla 30.000 Avro olabilmektedir. PGF, projelerin fizibilite öncesi çalışmaları için tahsis edilmektedir. Amaç, bölge için yararlı olabilecek fikirleri proje oluşturma aşamasında destekleyerek, bu projelerin  geliştirilme ve uygulama planlarına destek vermektir.

Genel Bilgi

1992 yılında 11 ülkeninin katılımıyla kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, (KEİ - Black Sea Economic Cooperation-BSEC), bölgedeki barış ve istikrar ortamının korunması ve üye ülkeler arasında politik ve ekonomik alanda işbirliği ve uyumun artırılması amacını taşımaktadır. Arnavutluk, Azerbeycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan'ın üye olduğu Kuruluş, aralarında Bilim ve Teknoloji alanının da olduğu birçok alt alanda görev yapan Çalışma Grupları aracılığıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

ICGEB Destekleri

  1. Ortak Araştırma Destekleri

Ortak Araştırma Projeleri (CRP): ICGEB üye ülkelerinde yer alan Üniversiteler ve Ulusal Araştırma Enstitüleri, bu programdan yararlanabilme hakkına sahiptir. Programın amacı; üye ülkelerdeki araştırmacılar arasında işbirliğini arttırmak, gelişmeye açık laboratuvarlarda araştırma kapasitesinin güçlendirilmesini sağlamaktır. Ortak Araştırma Projeleri’nde destek süresi en fazla 3 yıl, destek miktarı ise laboratuar başına yılda en çok 25.000 Avro olmaktadır.

Genel Bilgi

Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (ICGEB), 1984 yılında Belgrad Konferansı’nda önerilen, 1987’de Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişim Organizasyonu (UNIDO) tarafından başlatılan bir özel proje halinde doğmuştur. 1996’da UNIDO’dan ayrılarak yönetsel ve ekonomik olarak bağımsız bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

ICGEB, gelişmekte olan ülkelerde Biyoteknoloji altyapısının kurulmasını desteklemek ve bu ülkelerin Biyoteknoloji alanındaki etkileşimlerini artırmak amacıyla kurulmuştur.

EMBO Üyeliği

Aralarında 77 nobel ödülü sahibi araştırmacının yer aldığı 1700 EMBO üyesi bir bilim akademisi niteliğinde olan EMBO Toplulugu’nu oluşturmaktadır. Ömur boyu onur ödülü olarak da adlandırılan EMBO üyeliği icin yeni adaylar mevcut üyelerin önerisi ve oylaması ile belirlenmektedir.

Genel Bilgi

Avrupa’nın Yaşam Bilimleri alanında öncü bilim insanlarının bir araya gelerek 1964 yılında oluşturdukları Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO-European Molecular Biology Organization), 24 ülkenin katılımıyla 1969 yılında gerçekleştirdiği Avrupa Moleküler Biyoloji Birliği (EMBC- European Molecular Biology Conference) aracılığıyla Burslar, Genç Bilim İnsanları, Kurs, Çalıştay ve Konferanslar, Elektronik Bilgi, Bilimde Kadın, Bilim ve Toplum, Bilimsel Yayınlar, Topluluğa Yönelik Konferanslar, Dünya Etkinlikleri alanlarında etkinliklerini sürdürmektedir.
 

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi