Genel Bilgi

Türkçe

Burs Miktarı

Burs Miktarı

Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarı aylık 750 TL’dir.

TÜBİTAK’ın diğer programlarından da burs alınması halinde verilecek burs miktarı yukarıdaki miktara tamamlanır.

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Kolomibya Bilim Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MINCIENCIAS) arasındaki işbirliği çerçevesinde, iki ülkenin bilim insanları arasındaki ortak projeler kapsamındaki seyahatler desteklenecektir.

Çağrı 17.05.2021 saat 17:30’a kadar açık olacaktır. E-imzaların tamamlanması için olan son tarih ise 21.05.2021 saat 17:30’dur

MINCIENCIAS için son tarih 14 Mayıs 2021'dir. 

Genel Bilgi

Türkiye ile Moldova arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve ilk çağrıya çıkılacak olan 2530-TÜBİTAK ve Moldova Araştırma ve Geliştirme Ajansı (NARD) İkili İşbirliği Programı kapsamında açılan çağrılarla iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

 

Önemli Hususlar

Bir yürütücü bu programa aynı anda birden fazla proje önerisi ile başvuru yapamaz.

Bu programa yapılacak başvurular TÜBİTAK destek programlarından faydalanan yürütücü/araştırmacılara uygulanan projelerde görev alma kotasına dahil edilmez.

Son başvuru tarihi itibarıyla 2244 Sanayi Doktora Programı hariç BİDEB Araştırma Burs veya Desteklerinden yararlanmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.

Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi

Bu destek kapsamında bilimin ve teknolojinin her alanında ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelere ve bu projeleri gerçekleştirecek olan yurt içindeki bilim insanlarına destek verilmesi hedeflenmektedir. Bu program kapsamında hibe destek olarak;

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu (Higher Council for Innovation and Excellence-HCIE) arasındaki işbirliği çerçevesinde, iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek ortak akademik Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi