Genel Bilgi

Türkçe

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı (MoESTD) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Sırp bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-MoESTD ikili işbirliği projelerine TÜBİTAK tarafından araştırma ve seyahat desteği verilmektedir.
Program son başvuru tarihi 9 Kasım 2020 olup e-imza için son tarih 16 Kasım 2020'dir.

Proje başvuruları TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Proje Başvuru Sistemi (UİDB-PBS) üzerinden yapılmaktadır.
 

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Çinli bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-NSFC ikili işbirliği projelerine araştırma ve seyahat desteği verilmektedir.

Genel Bilgi

AMAÇ

1004 Programının amacı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsek nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektir.

Burs Kapsamı ve Süresi

Burslar, projedeki görevine devam etmesi koşuluyla bursiyerin desteklenmeye başlandığı tarih esas alınarak maksimum 6 aylık süre sonunda sona erdirilir. Burs ödemeleri bursiyerin projeye dahil olduğu tarihte başlar, 6 ayı aşmamak üzere proje süresi boyunca devam eder. Proje devam ederken bursiyerlerin öğrenimini tamamlamış olması burs ödemesine engel olmaz.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi