UBTYS 2011-2016'nın 2012 Yılı Eylem Planı Hazırlandı

-A +A

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 22. toplantısında onaylanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS)’nin 2012 yılı eylem planı hazırlandı. İlgili Bakanlık ve kurumlarla eşgüdüm içinde hazırlanan plan 107 maddeden oluşuyor.

Eylem Planında yer alan bazı maddeler şunlardır:

 • Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Koordinasyon Kurulu Oluşturulması
 • TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programları içerisinde hedef odaklı, farklı destek unsurları içeren projelerin açılacak çağrılar aracılığıyla desteklenmesi
 • UBTYS  2011-2016 kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda eğitim ve araştırma bursu verilmesi
 • Girişimci ve yenilikçi üniversite endekslerinin oluşturulması
 • Sınai mülkiyet mevzuatında, araştırma çıktılarının teknolojiye aktarılmasını ve ürüne dönüşümünü teşvik edecek düzenlemelerin yapılması
 • Kamu alımlarının yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik edecek şekilde iyileştirilmesi
 • Lise ve üniversiteler için girişimcilik ve fikri mülkiyet ders içeriklerinin tasarlanması
 • Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının fikir aşamasından pazara ulaşmaları evresine kadar geçirdikleri aşamalar dikkate alınarak, bu evrelere uygun aşamalı destek mekanizmalarının tasarlanması
 • Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlenmesinde kilit bir önemi olan kümelerin oluşumu, gelişimi ve desteklenmesini sağlayacak yasal ve stratejik çerçeve hazırlanması
 • Yerli patentlerin lisanslanmasına ilişkin verilerin Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenli olarak izlenmesi ve lisans gelirlerinin artırılması için gerekli mekanizmaların geliştirilmesi
 • Yüksek bütçeli Ar-Ge ve yenilik projelerinde KOBI ve üniversite işbirliklerinin zorunlu hale getirilmesi
 • Yükseköğrenim araştırma merkezlerinin performanslarının ölçülmesi için model geliştirilmesi
 • Araştırma Altyapıları (Merkezleri) Yol Haritasının hazırlanması ve araştırma altyapılarının etkin kullanımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Türkiye’de bilim diplomatlarına yönelik pilot uygulamaların başlatılması, pilot uygulamalarda elde edilen ilk sonuçların ve gelişmelerin siyasi irade ve kamuoyu ile paylaşılması

UBTYS 2011-2016’nın 2012 yılı eylem planına erişmek için tıklayınız.

 

İlgili BTYK Kararı:

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 [2010/201]

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Uygulama Planı 2011-2016’nın adının Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 olarak değiştirilmesine, UBTYS 2011-2016’nın onaylanmasına, UBTYS 2011-2016’da belirlenen stratejilerle ilgili eylemlerin BTYK Sekreteryası (TÜBİTAK) tarafından izlenmesine ve UBTYS 2011-2016 özelinde sekreterya tarafından kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasına; bu kapsamda UBTYS 2011-2016’nın uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılması önerilen sistematiğin aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:

 •  İlgili kurumlarca UBTYS 2011-2016’nın belirlenen stratejiler  çerçevesinde gerçekleştirilmesi...
25.01.2013 Kurumsal, Politikalar, Ulusal BTY Stratejisi 2011-2016, Ulusal BTY Stratejisi 2011-2016