UBTYS 2011-2016'nın 2011 Yılı Eylem Planı Hazırlandı

-A +A

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016, 15 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 22. toplantısında alınan 2010/201 no.lu karar gereği onaylandı. BTYK’nın 22. toplantısında UBTYS 2011-2016’da belirlenen stratejilerle ilgili eylemlerin BTYK Sekreteryası (TÜBİTAK) tarafından izlenmesine karar verildi.

TARAL aktörlerinin 2011-2016 dönemine yönelik hazırlayacakları stratejik planlarını UBTYS 2011-2016 ile uyumlu olarak hazırlamaları ve ülkemizdeki BTY alanındaki faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi için 2011 yılında UBTYS 2011-2016’nın belirlenen stratejileri çerçevesinde kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan eylemler toplandı; bu eylemlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında kurumları temsilen yönetici düzeyinde bir asil üye ve uzman düzeyinde bir yedek üye temas noktası olarak belirlendi.

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016’nın 2011 yılı eylem planı, 7 Haziran 2011 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda nihai haline getirildi.

UBTYS 2011-2016’nın 2011 yılı eylem planına erişmek için tıklayınız.

24.12.2012 Kurumsal, Politikalar, Ulusal BTY Stratejisi 2011-2016, Ulusal BTY Stratejisi 2011-2016