TÜBİTAK Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programları 2017/1. Dönem Başvuru Sonuçları

-A +A
  • 2210/A - Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
  • 2210/B - Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı

     
  • 2211/A - Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı
  • 2211/B - Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı
  • 2211/C - Yurt İçi Öncelikli Alanlara Doktora Burs Programı (Ders Aşamasında Olanlar)
  • 2211/D - Yurt İçi Sanayiye Yönelik Doktora Burs Programı (Ders Aşamasında Olanlar)

2017 yılı 1. dönemine yapılan yüksek lisans ve doktora burs başvuruları değerlendirilmiş ve burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiştir.

Sonuçlar e-bideb (http://e-bideb.tubitak.gov.tr) sistemine giriş yapıldıktan sonra “Başvuru Durumu” altında görülebilir.

Burs almaya hak kazananların, 27 Temmuz - 9 Ağustos 2017 (17:30) tarihleri arasında eBİDEB başvuru sisteminde bulunan burs almaya hak kazandıkları programın "Bursiyer Bilgi Formu”nu doldurup, aynı sistem içinde linkleri verilmiş olan belge listesini dikkate alarak en geç 11 Ağustos 2017 Cuma günü saat 17:30’a kadar belgelerini BİDEB'e ulaştırmaları halinde bursları başlatılacaktır.

eBİDEB Form Son Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2017, Saat 17:30
Belge Kabul için Son Tarih: 11 Ağustos 2017, Saat: 17.30
Gönderi Adresi: TÜBİTAK-BİDEB (Program Kodu/Lütfen bursiyer adayı olarak desteklendiğiniz programın kodunu giriniz.) Akay Caddesi No: 6, 06420 Bakanlıklar/ANKARA

Belgelerini PTT ya da kargo şirketleri aracılığıyla ulaştıracak olanlar, gönderi takibini kullandıkları kanaldan yapabilirler. Telefon ya da e-posta yoluyla belgelerin ulaşıp ulaşmadığının sorulmaması rica olunur.

Belgelerini elden teslim edeceklerin gerekli kontrolleri ve düzenlemeyi önceden yapıp dosyalarını Genel Evrak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri rica olunur.

Adayların, gönderilen e-postaların junk/spam kutusuna düşmemesi için yüksek lisans bursu için bideb2210@tubitak.gov.tr ve doktora bursu için bideb2211@tubitak.gov.tr adreslerini kendi e-posta hesaplarına tanıtmaları (kaydetmeleri) rica olunur.

1 Nisan 2017’den geçerli olan burslar, 11 Ağustos 2017 Cuma günü saat 17:30’a kadar ulaştırılacak belgelerin incelenerek harcama onayının alınmasını müteakiben toplu olarak ödenecektir. Ödemeler yapıldığında size e-posta yoluyla bilgi verilecektir. Sürecin tamamlanmasını bekleyerek e-posta ve telefon aracılığıyla soru sormamanızı rica ediyoruz.

2211/C ve 2211/D Programları kapsamında tez aşamasında başvuru yapanların bilimsel değerlendirmeleri devam etmektedir.


ÖNEMLİ NOT:

1-Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" çerçevesinde devam eden çalışmalar doğrultusunda; olumsuz bir durumun ortaya çıkması halinde, bursiyerin bursu iptal edilebilecektir.

2- Bursiyer adaylarından, istenen belgelerin tümünü tarif edildiği şekle uygun olarak son belge teslim tarihine kadar TÜBİTAK BİDEB adresine ulaştırmayanların, belgelerinin incelenmesi sonucunda koşullardan herhangi birini sağlamadıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin, üniversitesinin not sistemini esas almayıp da lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun karşılığını yazanlardan yeni değerlendirme puanları taban değerlendirme puanının altına düşenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilecektir.

3- Burs almaya hak kazanan kişiler aynı anda diğer kamu kurum/kuruluşları (MEB, YÖK, KYK vb.) tarafından verilen burslardan yararlanamazlar. Bu durumdaki bursiyer adaylarının her iki burstan birini tercih etmesi gerekmektedir. Ancak KYK kredisi alan bursiyer adayları tam statüde burslardan faydalanabilmektedir.


Bursa hak kazananları tebrik ederiz.

27.07.2017 Burslar, Lisansüstü, Eğitim Burs Programları, 2211