TÜBİTAK ve BOREN İşbirliği İle Bor Teknolojileri Çağrısı Tekrar Açıldı

-A +A

Dünyada bor alanında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin aşağıdaki konularda yoğunlaştığı görülmektedir:

  • Yeni bor ürünleri ve kullanım alanları bulunması (yenilikçi yaklaşımlar ile tamamen yeni ürün ve uygulama alanları, özel kullanım amacına yönelik ürünler vb);
  • Farklı üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının arttırılması (mevcut kullanım alanlarında bor ürünlerinin performansının arttırılması ve maliyetinin düşürülmesine yönelik araştırmalar, mevcut ürünlere yeni kullanım alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar)
  • Bor ürünlerinin sinerji etkisi doğuracak şekilde farklı ürünlerle birlikte kullanılmasının araştırılması (çinko boratın alüminyum hidratla birlikte kullanımı, bor karbür/alümina/Al zırh malzemeleri gibi)

Dünya toplam bor rezervi sıralamasında, rafine mineral ve ana bor kimyasalları talebinin karşılanmasında Türkiye ilk sırada yer almasına rağmen ülkemizde bor ürünlerinin kullanım alanı sınırlı kalmaktadır. Oysa ülkemizin öncelikli bilim/teknoloji alanları arasında yer alan sağlık, savunma, uzay, enerji, gıda, otomotiv, makine-imalat ve bilgi-iletişim teknolojileri alanlarında da ileri teknolojilerle üretilmiş üstün özellikli bor bileşiklerinin kullanılma potansiyeli vardır.

Ülkemizin, sahip olduğu bor kaynaklarının yüksek kalitede olmasının yanı sıra yerüstü madenciliği ile elde edilebilir olması ve ana bor kimyasalları üretiminde global pazar lideri olma avantajlarını da değerlendirerek bora dayalı rekabet avantajı sağlayacak ürün ve teknolojilerin ticarileştirilmesi yoluyla iç tüketime ve ihracata yönelik bor sektörü/pazarı gelişimine katkı sağlayabilmek amacıyla öncelikli alanlarımız çerçevesinde yeni bor ürünlerinin ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve borun kullanım alanlarının yaygınlaştırılması titizlikle ele alınması gereken araştırma konularıdır. Bu noktada, ürün geliştirme ve ticarileşmeye giden yolun başlangıcını temsil eden araştırma alanının Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) karar ve politikaları doğrultusunda ilgili kurumların işbirliği ve koordinasyonu ile yönetilmesi ülkemiz açısından kritik bir önem arz etmektedir. BOREN ve TÜBİTAK, söz konusu dinamiklerin işbirliği ile yönlendirilmesi ve araştırma alanında işbirliği ve koordinasyonun daha etkin hale getirilmesini teminen bor araştırma alanını ortak çağrılar ile yönlendirme yoluna gitmiştir.

Bu kapsamda tekrar açılan Bor Teknolojileri Çağrısı'na başvurular 13 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Online Başvuru Sistemi'nden alınmaya başlamıştır. Başvuru son günü ise 21 Haziran 2013'tür. Detaylar için lütfen tıklayınız.

21.05.2013 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003