TÜBİTAK Olimpiyatları Online Sınav Sonuç Sistemi

-A +A

Öğrencilerin aldıkları puana göre hangi seviyede olduklarını belirleyebilmeleri açısından, 13-14 Nisan 2013 tarihlerinde yapılan 21. Ulusal Bilim Olimpiyatları ve 18. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavlarına katılan öğrencilerden yaz okulu ve ikinci aşama sınavlarına katılmaya hak kazananların aldıkları en yüksek ve en düşük net puanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo, her dalda alınan en yüksek puan ile yaz okulu ve ikinci aşamaya davet edilen öğrenciler arasında alınan en düşük puanı göstermektedir.

T.C. kimlik numaranız ile http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresini kullanarak, sınav sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

21. ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARI VE 18. ULUSAL ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVLARI

Bilim Alanları

Alınabilecek 
En Yüksek Puan

En Yüksek Puan

Yaz Okulu
(En Düşük Puan)
İkinci Aşama  
(En Düşük Puan)
Matematik 36 22,50 8,00 8,00
Kimya 50 50 40,00 40,00
Biyoloji 97 90,75 69,75 69,75
Bilgisayar 49 39 27,50 27,50
Fizik (*) 24 20,50 9,0 9,0
Ortaokul Matematik 30 22,25 15,25 15,25

(*) Soru kitapçığında çözümü açık bir şekilde gösterilmemiş sorulara optik formda doğru seçenek işaretlenmiş bile olsa puan verilmemiştir.

 

22.05.2013 Olimpiyatlar, Ulusal Bilim Olimpiyatları