TÜBİTAK – NASRI (Arnavutluk) İkili İş Birliği Çağrısı Sonuçları Açıklandı!

-A +A

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Arnavutluk Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Ulusal Ajansı (National Agency of Scientific Research and Innovation – NASRI) arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Protokolü çerçevesinde açılan ikili iş birliği çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir:

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü

Arnavutluk’taki Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ibrahim Milushi, Polytechnic University of Tirana

Arnavutluk ve Civarında Meydana Gelen Kıta Kabuğu Deformasyonlarının Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması ve Modellenmesi

Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Dr. Ana Fociro, Polytechnic University of Tirana

 

Fosforitlerin Oluşum Koşulları ve Ekonomik Potansiyelleri: Türkiye ve Arnavutluk Üst Kretase Oluşumlarının Karşılaştırılması

Doç. Dr. Gonca Ece Özcan, Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Fatmir Laçej, Agricultural University of Tirana

Türkiye ve Arnavutluk'ta Uzaktan Algılama Yöntemi ile Saf Karaçam Ormanlarında Kabuk Böceği Zararının Belirlenmesi ve Haritalanması

Prof. Dr. Çağrı Çırak, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr. Majlinda Vasjari, Academy of Science of Albania

Azitromisinin Arttırılmış Elektrokimyasal Algılanması için Tio2 Nanotüp Dizilerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Doç. Dr. Handan Hilal Yavuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Rezart Postoli, Faculty of Veterinary Medicine, Agricultural University of Tirana

Türkiye ve Arnavutluk'un Farklı Bölgelerindeki Büyük Hayvan Çiftliklerinde Uygulanan Biyogüvenlik Seviyelerinin Biocheck Ugent Puanlama Aracı İle Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Özcan Köysüren, Ankara Üniversitesi

Dr. Klodian Dhoska, Polytechnic University of Tirana

Güneş Hücreleri için Kendi Kendini Temizleyen Kaplamaların Hazırlanması

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Ceylan, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Elma Zanaj, Polytechnic University of Tirana

Dağıtık Enerji Kaynaklarında Çoklu Servisler için Optimum Dinamik Yığınlama Yaklaşımı

Doç. Dr. Aynur Çifci, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Daniela Kavaja, University of New York, Tirana

Osmanlı Döneminde Arnavutluk ve Türkiye'de Anıtsal ve Sivil Mimari Örneklerinde Duvar Resimlerinin Koruma Sorunları ve Koruma Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

Dr. Rahman Şahin, Erciyes Üniversitesi

Dr. Eduart Caka, Academy of Albanology, Tirana

Elbasan Sancağı'nın 16. Yüzyıldaki Dini, Demografik ve İktisadi Yapısına Bir Bakış

 

25.11.2022