TÜBİTAK ile DMO Arasında Tekno Katalog İşbirliği

-A +A

BiGG Programı’nın 2018/2 Çağrı sonuçlarının değerlendirildiği 11 Temmuz 2019 tarihinde, TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonunda yapılan toplantıda, kamu kaynağı kullanılarak oluşturulan projelerin ara ya da son çıktısı olan teknolojik ürünlerin kamu tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla, TÜBİTAK ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.

TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, imza töreninde yaptığı konuşmada, DMO ile yapılacak işbirliğinin, yeni bir model olacağını ve firmaların görünürlüğüne katkı sağlayacağını belirtti. İşbirliği sürecinin hızlı bir şekilde gelişmesinden dolayı DMO’ya ve sürece katkı sağlayanlara teşekkür ederek sözlerine devam eden Prof. Dr. Mandal, şunları söyledi: “Destek ve teşviklerle yönlendirilen teknolojik gelişme alanlarının kamu alımları ile desteklenmesi, firmaların finansman sorununu azaltmak adına önemlidir. TÜBİTAK–DMO işbirliğiyle BiGG firmaları Tekno Katalogda yer alacak, BiGG firmalarının kamuya satış yapabilmesini sağlayacak önemli bir adım atılacaktır.”

DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir de yapılan iş birliğiyle girişimcilik ekosistemine önemli katkıda bulunulacağını belirterek, proje sonunda girişimcilerin kamu pazarına hazır olmasını sağlayacaklarını dile getirdi. Türkiye'de teknolojik ürünlere ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Özdemir, sektörün özellikle Ar-Ge kısmında en büyük sorunun ürün ticarileştirilmesi ve markalaştırılması olduğunu kaydetti. Özdemir, "Erken aşamalarda Ar-Ge temelli ürünlerin can suyuna ihtiyacı var. Bu noktada kamunun alım politikalarıyla sektörün gelişmesi mümkün oluyor" değerlendirmesinde bulundu. 

Konuşmaların ardından iş birliği protokolüne imzalar atıldı. Türkiye'nin kalkınmasında ve 2023 hedefleri doğrultusunda Milli Teknoloji Hamlesinde kritik önem taşıyan teknolojilerin geliştirilmesi için imzalan protokol çerçevesinde, TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge teşvikleri sonucunda geliştirilmiş ve kamuya satışı olan teknolojik ürünler DMO Tekno Katalog platformuna dahil edilecek. Böylelikle girişimcilerin kamu alımlarından daha fazla pay sahibi olması sağlanarak ticarileşme ve markalaşma süreçleri desteklenecek. Kamu pazarına satış yapacak girişimcilerin fikir aşamasında, iş modeli oluşturma, pazar stratejileri, pazarlama kanalı, gelir modeli gibi konularda farkındalık sağlanması için ortak eğitim ve seminerler düzenlenecek. DMO Tekno Katalog Platformuna dâhil olmak isteyen firmaların İş Planına “BiGG’ten Pazara” Mentörlük Eğitimi” ile süreçlerin yazılması sağlanarak, proje sonunda kamu pazarına hazır olması sağlanacak. Yani ülkemizde ilk kez iş fikrinden pazara giden yol birleştirilecek. Ülkemizin ihtiyacı olan teknolojilerin geliştirilmesi sürecinde, teknoloji yönetimi anlayışı ile TÜBİTAK ve DMO sahada birlikte çalışacak. “İşbirliği Geliştirme Çalışma Grubu” kurulacak, sürekli girişimcilerimiz ile iletişim ve etkileşimde olarak sahadan beslenerek işbirliği geliştirecek. Kurumlar arasında sürekli bilgi/veri alış verişinde bulunulacak. Girişimcilik ekosistemini satış-pazarlama odağında bir araya getiren DMO Tekno Katalog Platformunda, TÜBİTAK ve DMO ortak farkındalık çalışmaları, ekosistemin geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu işbirliği neticesinde çıkacak başarı hikâyeleri kamuoyu ile paylaşılacak.
 

25.07.2019 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları