TÜBİTAK BİDEB Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programları 2016/1. Dönem Başvuru Sonuçları

-A +A

2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları ve 2211-Yurt İçi Doktora Burs Programlarının 2016 yılı 1. dönemine yapılan yüksek lisans ve doktora burs başvuruları değerlendirilmiş ve burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiştir.

Sonuçları e-bideb (http://e-bideb.tubitak.gov.tr) sistemine giriş yaparak “Başvuru Durumu” altında görebilirsiniz.

Bursiyer adayı olarak seçilenlerin, 14/04/2017 - 26/04/2017 tarihleri arasında eBİDEB başvuru sisteminde bulunan burs almaya hak kazandıkları programın "Bursiyer Bilgi Formu”nu doldurup, aynı sistem içinde linkleri verilmiş olan belge listesini dikkate alarak en geç 28/04/2017 Cuma günü saat 17:30’a kadar belgelerini BİDEB'e ulaştırmaları halinde bursları başlatılacaktır.

Son eBİDEB Form giriş tarihi: 26 Nisan 2017, Saat 17:30
Son Belge Kabul Tarihi: 28 Nisan 2017, Saat: 17.30
Gönderi Adresi : TÜBİTAK-BİDEB (İlgili Programın Kodu) Akay Caddesi No: 6, 06420 Bakanlıklar/ANKARA

Belgelerini PTT ya da kargo şirketleri aracılığıyla ulaştıracak olanlar, gönderi takibini kullandıkları kanaldan yapabilirler. Telefon ya da e-posta yoluyla belgelerin ulaşıp ulaşmadığının sorulmaması rica olunur.

Belgelerini elden teslim edeceklerin gerekli kontrolleri ve düzenlemeyi önceden yapıp dosyalarını Genel Evrak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri rica olunur.

Adayların, gönderilen e-postaların junk/spam kutusuna düşmemesi için bideb2210@tubitak.gov.tr ve bideb2211@tubitak.gov.tr adreslerini kendi e-posta hesaplarına tanıtmaları (kaydetmeleri) rica olunur.

2210/E ve 2211/E Programları kapsamında durumu “destekleniyor” olarak güncellenen bursiyerlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Destek kararını müteakip burs ödeme işlemleri başlatılmıştır. Ödeme işleminin yapıldığı, TÜBİTAK banka hesabından gelecek e-posta ile bildirilecektir. Telefon ya da e-posta yoluyla ödemenin ne zaman yapılacağının sorulmaması rica olunur.

2211/C ve 2211/D Programları kapsamında tez aşamasında olup başvuru yapan adayların bilimsel değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu programlar için ayrıca duyuru yapılacaktır. Lütfen duyuru yapılmasını bekleyiniz. 

 

ÖNEMLİ NOT:  

1-Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" çerçevesinde devam eden çalışmalar doğrultusunda; olumsuz bir durumun ortaya çıkması halinde, bursiyerin bursu iptal edilebilecektir.

2- Bursiyer adaylarından, istenen belgelerin tümünü tarif edildiği şekle uygun olarak son belge teslim tarihine kadar TÜBİTAK BİDEB adresine ulaştırmayanların, belgelerinin incelenmesi sonucunda koşullardan herhangi birini sağlamadıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin, üniversitesinin not sistemini esas almayıp da lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun karşılığını yazanlardan yeni değerlendirme puanları taban değerlendirme puanının altına düşenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilecektir.

10.04.2017 Burslar, Lisansüstü, Eğitim Burs Programları, 2211