TÜBİTAK 1007 Programında Değişiklikler Yapıldı

-A +A

TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana, kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak yürütülmekte olan TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programında (1007 Programı) revizyon yapılmıştır. Buna göre artık çağrılı sistem ile proje başvuruları doğrudan TÜBİTAK’a yapılacaktır. Yapılan revizyon kapsamında Programa ilişkin yönetmelik de yenilenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik”e buradan erişilebilir.

Kamu Kurumları’nın öncelikli Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarının sistematik bir yaklaşımla tespiti, projelerin başvuru ve değerlendirme süreçlerinin kısaltılması, tüm yetkin yürütücü kurumların Ar-Ge projelerine başvurabilmesi  ile  yaygın etki ve rekabetçi Ar-Ge yaklaşımının getirilmesi hedefleri ile yapılan revizyon kapsamında getirilen önemli yenilikler:

• Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçilmesi,
• Çağrı başvurularının doğrudan TÜBİTAK’a yapılması,
• 3 farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi, Model/Yöntem/Süreç Projesi, Teknoloji Birikim Projesi),
• İki aşamalı proje başvurusu,
• İhtiyaçların ve yapılabilirliğinin doğru tespiti için fizibilite, kavram ispatı, alan araştırması ve analiz çalışmaları,
• İhtiyaç Başlıkları için Odak Grup Çalışmaları ,
• Proje değerlendirme süreçlerinde MK’nın aktif katılımı,
• Proje sonuçlarının sürekliliğinin sağlanması için yeni bir yaklaşım,
• Toplam bütçenin %5’i oranında Ar-Ge nitelikli hizmet alımı,
• Yaygın katılımı teşvik amacıyla özel sektörü katılım koşullarında iyileştirmeler

Çağrılar ve başvurulara ilişkin detaylar  www.tubitak.gov.tr/kamag adresinde yer almaktadır.
 

21.03.2013 Destekler, Kamu, Ulusal Destek Programları, 1007