TC0101-Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar Çağrısı 1. Aşama Sonuçları

-A +A

 

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI TC01-TIBBİ CİHAZLAR

TC0101-Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar Çağrısı

Birinci Aşama Değerlendirme Sonuçları

 

“1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esaslarının” beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve ikinci aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin yöneticileri/yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıdaki bağlantıda liste olarak verilmiştir. Değerlendirme sonuçlarını görmek için çağrı başlığı basınız.

 

 

 

Çağrı Kodu

 

Çağrı Başlığı

 

TC0101

TANI, TEDAVİ VE DESTEK AMAÇLI YENİLİKÇİ TIBBİ CİHAZLAR

 

 

 

İkinci aşama proje başvurusu yapmaya hak kazanan proje yöneticileri/yürütücüleri için  son başvuru tarihi 1 Mart 2013'tür.

01.02.2013