Taşeron Başvuru Sonuçları

-A +A

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair Usul ve Esasların belirlendiği Tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilenler ile 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmedikleri tespit edilenlerden başvuruları kabul edilmeyen kişilere ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

Yayımlanan listeye itirazlar en geç 22/02/2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuruların yapıldığı birime yazılı olarak yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilenlerin listesi için tıklayınız.

Başvurusu reddedilenlerin listesi için tıklayınız.

19.02.2018