SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2013 Çağrı Duyurusu

-A +A

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2013 Çağrı İlanı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. SOLAR-ERA.NET projesi, güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda tematik alanların belirlenmesini, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi (PV and CSP) üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

ÇAĞRI HAKKINDA BİLGİ

SOLAR-ERA.NET kapsamında, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir çağrı başlatılmıştır. Çağrıya katılan ülkeler arasından en az iki sanayi kuruluşunun yer aldığı projelerin desteklenmesine öncelik verilecek ve bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke tarafından desteklenmesi gerekecektir.

ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKELER:

Türkiye, Avusturya, Belçika (Flaman ve Valon Bölgeleri), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere’dir.

ÇAĞRI KONULARI

Çağrı kapsamında fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi ile ilgili aşağıda belirtilen çağrı konularındaki Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Fotovoltaik

  • İnorganik ince film hücre ve modül üretimine yönelik yenilikçi prosesler
  • Binalara entegre fotovoltaik (BIPV) elemanların tasarım ve üretimine yönelik özel modüller
  • Yüksek kapasiteli fotovoltaik sistemlerin (PV) kullanımı ve şebekeye entegrasyonu
  • İleri nesil c-Si hücrelerini içeren yüksek verimli fotovoltaik (PV) modüller
  • Cam ve kapsülasyon malzemeleri

Konsantre Güneş Enerjisi

  • Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik sistem komponentlerinde verim artırımı ve maliyet düşürülmesi
  • Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretim sistemlerini konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak enerji elde eden sistemlerle birlikte kullanan enerji üretimine yönelik tesisler
  • Güneşten termal enerji (STE) üretim tesislerine yönelik yeni sıvıların geliştirilmesi

ÇAĞRI TAKVİMİ

15 Mayıs 2013, 17:00 CET: Proje ön başvurularının son teslim tarihi.

Temmuz 2013: Ön başvuru yapan kuruluşlara geri dönüş

9 Ekim 2013, 17:00 CET: Proje önerilerinin son teslim ve başvuru tarihi.

Aralık 2013 / Ocak 2014: Desteklenecek projelerin seçimi.

Ocak – Şubat 2014: Projelerin başlaması.

PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI

SOLAR-ERA.NET başvuru süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. www.solar-era.net internet adresindeki form İngilizce doldurulacak ve ortak kuruluşlar adına, proje koordinatörü tarafından, 15 Mayıs 2013 (saat 17:00 CET1) tarihine kadar proje ön başvurusu ve 9 Ekim 2013 (saat 17:00 CET) tarihine kadar proje önerisi SOLAR-ERA.NET sunucusuna yüklenecektir.

TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR

Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK'ın  1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme  Programına başvuracaktır.

1509 ULUSLARARASI SANAYİ Ar-Ge  PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Programda hibe şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler  için %75’tir. Ayrıntılı bilgi www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

AYNI PROJEDE TÜRKİYE'DEN  BİRDEN FAZLA KURULUŞ OLMASI

SOLAR-ERA.NET’e sunulan bir projede Türkiye’den birden fazla kuruluşun yer alması halinde, bu kuruluşların  1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına  ortak proje önerisi sunması gerekmektedir.  (NOT: Sunulacak projelerde en az bir yabancı proje ortağı kuruluşun olması şarttır).

1 CET: Central European Time

ÇAĞRI ve SOLAR-ERA.NET HAKKINDA BİLGİ İÇİN:

http://www.solar-era.net

www.tubitak.gov.tr

 

Dr. İsmail Doğan

Bilimsel Programlar Başuzmanı

TÜBİTAK – TEYDEB

Tel: 009 312 468 53 00 (2739)

e-posta: ismail.dogan@tubitak.gov.tr

 

Kaan KARAÖZ

Bilimsel Programlar Uzmanı

TÜBİTAK – TEYDEB

Tel: 009 312 468 53 00 (2524)

e-posta: kaan.karaoz@tubitak.gov.tr

 

28.03.2013 Destekler, Sanayi, Uluslararası Ortaklı Destek Programları, 1509